Kine Mosheim Lysfjord

Summen er ikke alltid et tall

Skrevet av Kine Mosheim-Lysefjord, ordførerkandidat Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP)
14.03.2019 11:00 - OPPDATERT 14.03.2019 11:22

– Alt henger sammen med alt heter det. Også skolestrukturen i Vefsn har sammenhenger langt utover det å lære våre barn å lese og skrive.

Skolene er arnestedet for kultur som musikk, idrettsaktiviteter etc. Her skapes bånd mellom barn og voksne og man lærer hverandres barn og foreldre å kjenne. Disse samhandlingene skaper trygghet for barna og deres foreldre. Resultatet er trygge oppvekstsvilkår og lokal områdeutvikling.

Skolene er også en viktig leverandør til den kommunale folkehelsen. Grunnlaget til den nåværende og fremtidige fysiske og psykiske helsen påvirkes også sterkt av skolen og bomiljøet.

Skole er for VTP en kjernesak. For viktig til å være en salderingspost i 12. time i budsjettforhandlinger. Kortsiktige besparelser ved endring av skolestrukturen kan koste kommunen dyrt i lengden.

I VTP sitt program heter det: Skolestrukturen i Vefsn skal ikke endres uten at det er særskilte sterke grunner til det. Like sterkt som økonomi skal nærmiljø og områdeutvikling vektlegges.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.