Illustrasjonsfoto: Fietzfotos /Pixabay

Strømpriser uten kontroll

Det som ikke sies, er at det er markedsstyring i stedet for politisk styring som driver opp prisene, forklarer Gunnvald Lindset i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg #debatt

Strøm koster fra 3-15 øre å produsere, avhengig av kraftverkenes alder. Økt strømpris skyldes markedsstyring og er en villet politikk. Vi som har slåss mot stadig nye utenlandskabler, økt krafteksport og tilslutning til EUs energibyrå ACER, har advart mot dette. De vanvittige prisene gjør at kraftselskapene flår norske husstander. Nå er også Midt- og Nord-Norge dratt med. Forklaringene/bortforklaringene er mange. Men noen er mer oppfinnsomme enn andre.

Kaldt vær, islagte elver i Nord-Sverige og lite vind som fører til redusert strømproduksjon er en av forklaringene på de høye prisene i nord. Det som ikke sies, er at det er markedsstyring i stedet for politisk styring som driver opp prisene. Nord-Norge har et stort kraftoverskudd. Og eksporten/importen til og fra Nord-Sverige har alltid vært forholdsvis lav, også i år. I motsetning til Sør-Norge har vi i nord i liten grad utenlandskabler som eksporterer strømmen og tømmer magasinene.

Det er en nærmest en religiøs tro på at markedet skal løse det meste. Liberaliseringen av energiloven i 1990 med påfølgende markedsstyring la grunnlaget for dagens energipolitikk. Dette har verken vært bra for vanlige husholdninger, klima eller natur. Kraftbransjen har fått viljen sin med flere utenlandskabler, økt eksport og høye priser.

Dette er ekstremt lønnsomt for kraftbransjen, og økonomisk katastrofalt for veldig mange husholdninger. Tusenvis av arbeidsplasser i kraftforedlende er satt i spill, der norsk industri er ledende på energieffektive løsninger med reduserte klimautslipp. Resultatet kan bli at denne industrien flyttes til land hvor energibehovet dekkes av kull, noe som driver opp de globale klimautslippene. Elkem krever nå at krafteksporten begrenses, og mener at elektrifiseringen av sokkelen må bremses.

De høye strømprisene som folk i Sør-Norge har slitt med hele høsten, har utløst raseri og et sterkt press mot Stortinget og regjeringa om strakstiltak. To av dem er økt bostøtte, som bare når et fåtall, og en liten reduksjon i el-avgiften. Den økte bostøtten avkortes dessuten i mange kommuner, og når dermed ikke fram til de fattigste. Samtidig dukker det opp nye og kreative avgifter, som også skyver kostnadene over på husholdningene: Fra 1. januar vil regjeringen innføre en «rushtidsavgift» på strøm. Dette er en politisk styrt avgift, som ikke tar hensyn til økonomiske forskjeller. I tillegg har NVE gitt klarsignal til å øke nettleien. Inkassoselskapene forbereder seg nå på et rush av saker.

Rødt mener at vi må ta tilbake demokratisk styring over kraften. Krafteksporten må reduseres, Norge må ut av ACER og vi må innføre en to-prisordning med lav pris for normalt forbruk og høy pris for luksusforbruk. Samtidig må vi sørge for billig strøm til landets kraftforedlende industri.

Gunnvald Lindset leder i Rødt Vefsn

 

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.