Westcon Helgelands anlegg i Langsetvågen. Foto: Nesna Maskinstasjon

Støtter havvindsatsing: –⁠ Har unike forutsetninger for å lykkes

Fylkesrådet gir nærmere 300.000 kroner til "Nesna Havvind" sitt utviklingsprosjekt.


Westcon Helgeland har ambisjon å utvide det eksisterende partnerskapet med Nexans Norway, Celsa Nordic og Helgeland Holding, og knytte til seg supplerende industri og spisskompetanse i en havvind-satsing. Sentralt i prosjektet står kompetanseheving knyttet til fremtidig produksjon av flytende vindturbiner. Målet med samarbeidet er å gi regionale, langsiktige ringvirkninger fra utbygging og drift av havvind i partnerskapet og vertskommunene til Nesna Havvind.

– Havvind kan bli utgangspunkt for en ny stor leverandørindustri i Norge. Det er viktig at vi i Nord-Norge er med når dette industritoget går. Derfor er det så bra at dette prosjektet bestående av bedrifter på Helgeland og Salten ønsker å posisjonere seg og satse i denne næringen, sier sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– På Nesna har de unike forutsetninger for å lykkes som leverandør innen havindindustrien. I Nord-Norge eksporterer vi for 64 milliarder i dag, dette tallet kan bli 150 milliarder inn mot 2030. Skal vi lykkes med det, er utvikling av nettopp havvindindustrien i nord helt avgjørende. Da er det klart at fylkeskommunen skal støtte opp om prosjektet på Nesna, sier Norvoll.

Regjeringen har nylig kunngjort sine klare ambisjoner for havvind-installasjoner på norsk sokkel. 30 GW, eller 3000 MW, innen 2040 noe som tilsvarer på det nærmeste den norske vannkraften. Dette betyr eksempelvis at Norge skal gå fra 2 til 1500 havvindmøller.

– Mer havvind vil også gi grønn industri i nord tilgang til mer ren energi, og kan bli en nøkkel for å realisere det grønne skiftet. Samtidig vil det kunne gi grunnlag for en ny leverandørindustri. I en rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra blant annet Norsk Industri, Norges Rederiforbund med flere,  går det fram at industrien rundt flytende havvind alene kan skape hele 52 300 arbeidsplasser i Norge i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019. Havvind i nord kan rett og slett bli en svært viktig og ny industri, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.