"Stortingsvalget ble en thriller i Nordland"

Dette valget ble det politiske gjennombruddet for Rødt som vi har jobbet for lenge, skriver Gunnvald Lindset.


Med 8 representanter på Stortinget vil Rødt få en helt annen betydning i norsk politikk enn vi har hatt fram til nå. Som lokallagsleder i Rødt vil jeg takke alle i kommunen som har stemt på oss og bidratt til dette! 

Fintellinga i Nordland ble en thriller som endte med at SV kapret et direktemandat fra Høyre. Dermed gikk utjevningsmandatet til Geir Jørgensen fra Rødt. Som bl.a. tidligere kystfisker er han opptatt av kystbefolkningens og distriktenes interesser. Han vil også kjempe mot Forskjells-Norge, for naturen og en rettferdig miljø- og klimapolitikk. 

Både Rødt og andre partier vil nå få mange representanter som må pendle, og som derfor har behov for bolig i Oslo. Derfor må det ryddes opp i de forholdene som ble avdekket den siste uka i valgkampen, og som det også har vært flere tilfeller av tidligere. Stortingsdirektøren har innrømt at det ikke finnes noen kontrollmekanisme for ordningen med pendlerboliger, utover at representantene må dokumentere et behov første gang de søker om en slik bolig.

Flere partier sier nå at det er behov for å gjennomgå regelverket. Det er bra, men allerede i 2019 foreslo Bjørnar Moxnes å innskjerpe det. Da ble forslaget nedstemt. Bakgrunnen for forslaget da var at Dagens Næringsliv avslørte at stortingsrepresentant Gulati fra Frp fikk dekket pendlerleilighet, samtidig som han eide fire leiligheter i Oslo. 

Stortinget og regjeringsapparatet har de siste fire årene vært rystet av flere skandaler knyttet til politikernes økonomiske disposisjoner. Foruten utnytting av ordningen med pendlerbolig, har flere levert falske reiseregninger, mottatt dobbel etterlønn og bevilget seg store festbudsjetter på fellesskapets regning. Alle disse sakene bidrar til politikerforakt.

Det er selvsagt juridisk forskjell på å utnytte regelverket og å bryte loven. Men uansett fører det med rette til svekket tillit. Samme dag som artiklene om KrF-leder Ropstad dominerte avisspaltene, ble det kjent at 36 saker i NAV-skandalen blir gjenåpnet. Den viste at det slås svært hardt ned på trygdede hvis de mistenkes for feil, mens toppolitikere som utnytter systemet slipper lett unna. Det er en forskjellsbehandling som viser to forskjellige verdener, og at det er ulike standarder for ulike grupper. Hvis dette hadde vært en NAV-bruker, hadde vedkommende blitt anmeldt, fått tilbakebetalingskrav og kanskje fengselsstraff.

Reaksjonene blant folk er naturligvis sterke. De har fått nok av politikere som utnytter egne privilegier på det groveste, og samtidig kutter i velferdsordninger for vanlige folk, slik flere av dem har gjort. Et nytt storting må rydde opp i disse forholdene, og med den styrken Rødt nå har fått skal vi gjøre vårt.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.