Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonesen

– Største krise siden 1930-tallet – og vi er bare i begynnelsen

Skrevet av Roger Marthinsen
17.04.2020 16:13 - OPPDATERT 17.04.2020 17:11

Tiltakspakkene er til stor hjelp for Nordlandsbedriftene, men det er nye mørke skyer på horisonten, slår NHO fast.

NHO har gjennomført sin 6. medlemsundersøkelse siden koronakrisen traff landet. Undersøkelsen viser at Nordlandsbedriftene har det tøft, men myndighetenes tiltakspakker er til stor hjelp, og vil bidra til å trygge mange arbeidsplasser.  

NHOs siste medlemsundersøkelse er gjennomført torsdag og fredag denne uken. Denne gangen er bedriftene også spurt om hvilke tiltak fra myndighetene som hjelper dem mest:

 •  4 av 10 bedriftene melder at kompensasjonsordningen for faste kostnader i noen eller stor grad er til hjelp.
 • Mer enn halvparten av bedriftene mener reduksjon i arbeidsgiveravgiften i noen eller stor grad er til hjelp.
 • 7 av 10 bedrifter mener reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering hjelper i noen eller stor grad.
 • 70 prosent av bedriftene mener reduksjon i arbeidsgiverperioden for betaling av syke- og omsorgspenger hjelper i noen eller stor grad.
 
– Myndighetene har lyttet og iverksatt flere gode tiltakspakker for å trygge arbeidsplassene. Særlig redusert arbeidsgiverperiode ved permittering og for syke- og omsorgspenger peker mange på som viktige, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

– Vanskelighetene står likevel fortsatt i kø for mange bedrifter som rammes av smitteverntiltakene, og penger på konto er gjerne det største problemet, fortsetter regiondirektøren. Det er derfor positivt at kompensasjonsordningen nå åpner for søknader og at vi snart vil se de virkelige virkningene av tiltakspakken.

– Effekten av tiltakspakkene har vært og må fortsatt vurderes fortløpende. Denne undersøkelsen gir oss viktige bildet av ståa på bakken slik at vi kan fortsette arbeidet med å redde jobbene, sier regiondirektøren, som understreker at selv om det er lyspunkter å spore, er det ikke er noen tid for å slappe av eller tro at krisen nærmer seg slutten.

– Dette er den største krisen siden 30-tallet og vi er bare i begynnelsen av den. At vi snart igjen kan klippe håret er veldig bra - både for arbeidsplassene og hårsveisene, men det betyr ikke at vi er på vei tilbake til normalen. Det venter mange nye utfordring og mye usikkerhet fremover. Vi har vi fått på plass god hjelp for de arbeidsplassene som ble hardest rammet av de nasjonale smitteverntiltakene, nå ser vi at det begynner å lugge alvorlig i de store motorene som er mer avhengig av hva som skjer ute i verden, som blant annet leverandørindustrien, sier Bjarmann-Simonsen.

 
Regiondirektøren er tydelig på at det er summen av alle ordninger og tiltak som er avgjørende, og det er tvingende nødvendig at tiltakene begynner å virke. Men også nye tiltak må til.

– Tiltakene fungerer for mange bedrifter og bransjer, men nå henger mørke skyer over olje- og gassnæringen, og leverandørindustrien. Med over 200.000 arbeidsplasser og en enorm verdiskaping er det viktig at vi ikke tar det som en selvfølge at bransjen skal klare seg selv nå som det går mot full stans i investeringene innen olje og gass. Skjer det, vil det slå ut i alle deler av arbeidslivet i hele landet. Det er dominoeffekt vi kjenner fra tidligere kriser, men denne krisen er firedobbel og vil slå langt hardere, sier Bjarmann-Simonsen. 

– Vi som land skal omstille oss og komme ut av denne krisen styrket, men da kan vi ikke miste for mange kompetansearbeidsplasser og kunnskapsmiljøer, som for eksempel Aker Solutions i Sandnessjøen. Leverandørindustrien er muskelen vi skal bruke for å skape det grønne skiftet, trygge arbeidsplassene og velferden for fremtiden. Da må vi sørge for at den ikke går tapt eller blir tatt som en selvfølge, sier regiondirektøren.

[annonse]
– Konkret må myndighetene nå se på skatteordningene for næringen, slik at det blir rom for å gjøre investeringer som får dampen opp i en av næringene som er en våre viktigste kilder til felles velferd, sier Bjarmann-Simonsen.

----------

Tall og tendenser fra undersøkelsen

 • 8 av 10 Nordlandsbedrifter merker lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av viruset. 
 • 6 av 10 Nordlandsbedrifter har leverandører som har varslet forsinkelser eller kanselleringer av sine leveranser som følge av viruset. Marginalt ned fra forrige undersøkelse.
 • Mer enn 7 av 10 Nordlandsbedrifter har redusert omsetning sammenlignet med i fjor. Av disse har mer enn 1 av 3 omsetningsfall på mer enn 50%. 
 • Ca 6 av 10 Nordlandsbedrifter har permittert ansatte, og 1 av 3 av disse har permitter mer enn 75% av de ansatte. 
 • Kun 2 prosent av Nordlandsbedriftene har gjennomført oppsigelser, men 12% har planer om nedbemanning.   
 • 27% av Nordlandsbedriftene melder om likviditetsproblemer. Det er ned fra 33% før påske. 
 • 24% av Nordlandsbedriftene vurderer det som en reell risiko at bedriften går konkurs. Det er ned fra 29% før påske. 
 • Regjeringens tiltak er i varierende grad til hjelp for Nordlandsbedriftene.
 • 4 av 10 bedriftene melder at kompensasjonsordningen for faste kostnader i noen eller stor grad er til hjelp.
 • Mer enn halvparten av bedriftene mener reduksjon i arbeidsgiveravgiften i noen eller stor grad er til hjelp. 
 • 7 av 10 bedrifter mener reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering hjelper i noen eller stor grad. 
 • 70% av bedriftene mener reduksjon i arbeidsgiverperioden for betaling av syke- og omsorgspenger hjelper i noen eller stor grad.
 • Kun 8% bedriftene mener syke- og omsorgspengeordningen til selvstendig næringsdrivende hjelper i noen eller stor grad.
 • Kun 15% av bedriftene mener garantilånsordningen er til noen eller stor hjelp. 
Undersøkelsen er gjennomført 16. og 17. april.  4367 bedrifter har svart på landsbasis, og 262 i Nordland

----------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.