Bru ove E6 i Grane gjenstår

Statens vegvesen funnet flere avvik ved de stengte bruene

– Var det riktig beslutning å stenge disse bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.


Statens vegvesen informerer at de vil ha en gjennomgang av regelverk og rutiner når kontrollen av de stengte trebruene og havarikommisjonens Tretten-granskning er ferdig.

Alle de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned har gjennomgått spesialinspeksjoner. Til nå er ni av bruene kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Har funnet flere avvik

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

I påvente av den endelige gjennomgangen hos Vegvesenet og havarikommisjons rapport etter Tretten-kollapsen vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene. Vi har stor forståelse for og beklager de ulempene dette har medført for lokalsamfunn og trafikanter, men sikkerheten er det aller viktigste.

Når det gjelder Skytebanen bru over E6 i Grane, som tilhører det kommunale vegnettet, pågår det fortsatt arbeid med kontrollberegninger og arbeidet er ikke ferdigstilt enda.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.