Foto: Kristian Rødvand
DEBATT

"Stadig flere innser at dette er hodeløs politikk"

Vindkraftlobbyen jobber for at folk skal tro at en massiv vindkraftutbygging er nødvendig for det såkalte grønne skiftet. Store deler av media propaganderer dette ukritisk. Det gjør at mange ikke tror at det fins alternativ til vindkraft, skriver Gunnvald Lindset.


Det fins alternativ til vindkraft.

Forskningsprosjekter ved NTNU gjennom flere år dokumenterer at alternativene fins. Det som trengs er politisk vilje, og en helt annen energipolitikk som prioriterer dette. 

Flere rapporter har sett på behovet ved omfattende elektrifisering. To av dem er NVEs framskrivinger og Statnetts «Et elektrisk Norge - fra fossilt til strøm», samt deres langsiktige markedsanalyse. I anslaget for økt forbruk av strøm fram til 2040, legges til grunn elektrifisering av sokkelen. 

Motstanden mot elektrifisering av sokkelen har økt sterkt det siste året. Til og med regjeringa sår tvil i sin egen energimelding om effekten av dette. Å elektrifisere sokkelen gjør utslag på Norges utslippsregnskap, men gir minimal utslippsreduksjon globalt. Gassen og oljen som spares eksporteres og brennes et annet sted. Likevel vil regjeringa bruke 50 milliarder til dette og øke krafteksporten. Stadig flere innser at dette er hodeløs politikk.

Hvis Stortinget stopper dette, kan vi spare mye kraft (10 TWh). Dette kan brukes bl.a. av prosessindustrien til å foredle råvarer med lave utslipp. Rimelig strøm fra vannkrafta er den viktigste innsatsfaktoren for kraftforedlende industri som produserer eksportvarer med mye lavere utslipp enn man kan gjøre andre steder i verden.

Forskningsprosjekt ved NTNU viser at potensialet ved energieffektivisering i bygg er enormt. En rapport fra Multiconsult og Asplan Viak viser potensialet fra solenergi dersom alle bygninger, utenom landbruks- og fiskeribygg og industribygg ut over kategorien «lettindustri/verksted» og fritidsbygg, får solceller på fasade og hustak. 

Det er etter hvert godt kjent at forskere ved NTNU har dokumentert et stort energipotensial ved opprusting og skånsom utvidelse av gamle vannkraftverk. Det er også et stort potensial i produksjon av biogass fram mot 2040. I tillegg må vi stoppe bygging av nye utenlandskabler, og dermed unngå å importere europeiske strømpriser som er en trussel mot prosessindustrien.

Regjeringa har oppnevnt et forum bestående av ti ekspertgrupper som kalles Prosess21. En av gruppene har analysert kraftbehovet i de tre neste tiårene. Når vi summerer kraftpotensialene som forskningen har påvist, og stopper elektrifisering av sokkelen, er dette mer enn nok til å oppfylle kraftbehovet i 2040 som Prosess21 har anslått – uten å bygge nye vindkraftverk.

Norge må vise at det er mulig å være et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima. Da er spørsmålet om kraft, både hvor den skal komme fra og hva den skal brukes til, avgjørende. 

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Vefsn

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.