Stadig flere elever i den videregående skolen i Nordland går ut med vitnemål etter endt skolegang. Foto: Thor Wiggo Skille

Stadig flere består videregående

Skrevet av Redaksjonen
27.06.2019 15:39

Andelen elever i Nordland som består videregående opplæring går opp for sjette året på rad.

– Det har vært tatt mange grep innen videregående utdanning de siste årene, det ser vi resultatene av nå, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) som er meget glad for at pilene peker riktig vei.

SSB har nå publisert tall for gjennomføring av videregående opplæring for 2013-kullet, det vil si elever som begynte på videregående høsten 2013. Tallene for Nordland viser at 69,9 prosent av 2013-elevene har fullført og bestått innen fem år. Gjennomføringa har bedra seg betraktelig etter innføringa av Kunnskapsløftet i 2006, da kun 62,2 prosent fullførte og bestod. Økningen fra 2012-kullet til 2013-kullet er på 1,7 prosentpoeng. Nordland har også tatt litt inn på nasjonalt snitt, som nå er 75,3 prosent.

Bedre gjennomføring for gutter på yrkesfag
Norvoll trekker særlig fram at gutter på yrkesfag nå har klart bedre gjennomføring enn tidligere. Nordland fylkeskommune har de seinere åra lyktes i å skaffe flere læreplasser. Dette er en direkte årsak til at gjennomføringsandelen går opp.

– Jeg vil rette en stor takk til alle bedrifter, kommuner og bransjer som gir ungdommen en mulighet til å fullføre videregående opplæring med fag- eller svennebrev. Med synkende elevtall er det nå enda viktigere at alle elevene våre lykkes med videregående skole, enten med fagutdanning som arbeidslivet etterspør, eller kvalifiserer seg for videre studier. Med innføringa av læreplassgaranti regner vi med å kunne vise fram enda bedre resultat de neste årene, sier Norvoll.

Lavere frafall
Fylkesråden minner også om at måletidspunktet på fem år ikke må forstås som at 30 prosent faller fra. Mange ungdommer er fortsatt i opplæring etter fem år. Dette gjelder særlig innen fagopplæring. For 2013-kullet dreier det seg om rundt fem hundre ungdommer.

– Vi må akseptere at noen ungdommer av ulike grunner må bruke litt mer tid på utdanningsløpet sitt enn normert. Det viktigste både for dem og oss at de lykkes, understreker Norvoll.

I tillegg til at vi når får flere ut i lære, vil fylkesråd Norvoll trekke fram det langsiktige arbeidet i skolene for å øke elevenes læringsutbytte, motivasjon og trivsel som en avgjørende årsak for økt gjennomføring.

Høy gjennomføring på studieforberedende
På studieforberedende er gjennomføringsandelen nå oppe i 85 prosent, nesten på linje med landssnittet (87,5 prosent). Jentene er her best, hele 89,8 prosent av jenter i Nordland som starta studieforberedende i 2013, fullførte og bestod:

– Det er et resultat det står respekt av, sier Norvoll 

– Generelt er det høyere gjennomføring på studieforberedende enn yrkesfag. Nordland har en høy andel av yrkesfag, og dette slår ut på den samlende gjennomføringen. En annen faktor som har betydning for gjennomføring er foreldrenes utdanningsnivå, og som kjent ligger Nordland fortsatt lavt her. Derfor er det ekstra gledelig å se den flotte utviklingen i gjennomføring, karakterer og ikke minst økt trivsel hos elevene våre. Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer viser videre at Nordland ligger høgt når det gjelder å løfte elevene faglig, og dette er det all grunn til å være fornøyd med, avslutter fylkesråden.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.