"Spesielt for oss i Nordland er det viktig at vi klarer å få alle elevene med oss"

– At rekordmange elever fullfører skolen, betyr mye for den enkelte og for samfunnet, skriver Nordland Høyres Margunn Ebbesen.

Flere fullfører videregående skole i Nordland

Aldri før har så mange elever fullført videregående opplæring i Nordland. Nå har vi for første gang sammenligningstall for elevene som har fullført hele kunnskapsløftet til Høyre. Tallene for elevene fra Nordland var 65% gjennomføring for de som startet i 2006. For de som startet i 2013 er gjennomføringsgraden nå økt til 72,4 %. Dette viser at vi er på rett vei.

Kravene til kompetanse i arbeidslivet blir høyere og høyere. Derfor blir det stadig viktigere å fullføre videregående opplæring eller fullfører fagarbeiderutdanning. At rekordmange elever fullfører skolen, betyr mye for den enkelte og for samfunnet.
Dette er blant de første elevene som har gått hele Kunnskapsløftet. Med Kunnskapsløftet som Høyre innførte fikk vi kunnskap om hvor vi måtte sette inn tiltak, og de grunnleggende ferdighetene ble løftet opp. Dette viser at Høyres politikk fungerer. 

Regjeringen gjør mye for å sikre en bedre skole, og gi elevene de verktøyene de trenger for å mestre skolen på en god måte. Vi styrker tidlig innsats med flere og bedre lærere, vi har gitt elevene rett til intensiv opplæring, vi fornyer alle fagene i skolene og vi gjør yrkesfagene mer praktiske og relevante. 

Jeg er også glad for at regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående opplæring. Fraværet har stupt med 27 prosent og har gått ned for alle elevgrupper. Nå både lærer elevene mer og presterer bedre. For at elevene skal lære må de være der læreren er, i klasserommet. Ingen lærer det de skal av å ikke være på skolen. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste ved å ikke stille krav til nærvær. Å stille krav er å bry seg.

En god skole og en god utdanning forhindrer at man faller ut av arbeidslivet senere i livet. Da må vi gjøre det vi kan for at alle elever opplever skolen som en arena for mestring, trivsel og læring. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet.

Og spesielt for oss i Nordland er det viktig at vi klarer å få alle elevene med oss, gjøre de rustet til videre studier eller ut i arbeidslivet. Vi vil ikke at elevene våre skal flytte fra landsdelen vår med dårlige minner fra skoleløpet som kanskje hindrer de i å ville flytte nordover igjen, hvis de har reist ut for videre studier eller jobb.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.