Mona Nilsen, 2. kandidat på Nordland Arbeiderpartis stortingsliste. Foto: Cristina Norum Foto: Cristina Norum
DEBATT

"Smaken på arbeidslivet –⁠ gi flere ungdommer sommerjobb!"

Det er en investering som alle vinner på. Derfor er det viktig at kommunene våre har midler til å kunne gi sommerjobber til ungdommen vår, skriver Mona Nilsen, 2. kandidat på Nordland Arbeiderpartis stortingsliste.


For mange er en sommerjobb det første møte med arbeidslivet. Man får mulighet til å tjene seg penger, føle ansvar og forpliktelse, og fylle det som kunne blitt late sommerdager med innhold. Jeg fikk selv min første sommerjobb når jeg var 15 år og hadde hver sommer fra da forskjellige arbeidsplasser. Jeg jobbet både i kiosk og på gatekjøkken, i tillegg på det som den gang var det offentlige toalettet i Narvik. Det var ofte brukt av turistene som hadde sitt stopp i Narvik. Jeg husker det kostet fem kroner på hvert besøk, og jeg fikk lønn som jeg kunne bruke på ting jeg ønsket meg. Gjennom sommerjobben ble jeg kjent med arbeidslivet, og er en erfaring som jeg er glad for å ha hatt med meg videre. 

Sommeren kan føles både lang og kort. Å ha tilbud til de unge som ønsker å gjøre noe mer ut av ferien og tjene seg noen kroner, er positivt når de senere skal ut i arbeidslivet. 

Jeg vil at flere skal ha samme tilgang til sommerjobb som det jeg selv hadde. Vi trenger sommerjobber både i det offentlige og private. Det er en investering som alle vinner på. Derfor er det viktig at kommunene våre har midler til å kunne gi sommerjobber til ungdommen vår!

Det er viktig at slike ordninger treffer bredt, og gjør at mange får delta. Nordland Fylkeskommune, med Arbeiderpartiet i spissen, bevilget 3 millioner i 2021 til kommuner rundt om i Nordland som har sommerjobbordning i kommunal regi. Det skaper aktivitet og bidrar til at man kan finne ungdommer på pleiehjem, parktjenesten, barnehager og som turistguide over hele Nordland. Dette ønsker vi mer av! Arbeiderpartiet vil styrke økonomien på både kommune- og fylkesnivå, noe som muliggjør slike initiativ. I tillegg vil en styrking av kommunenes økonomi styrke velferden, og det er en Arbeiderpartiledet regjering garantist for. 

Mona Nilsen, 2. kandidat på Nordland Arbeiderpartis stortingsliste.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.