SVs gruppeleder Aase Refsnes, fylkestingsrepresentant Kirsti Saxi og leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, støtter kravene for et bedre barsels- og fødetilbud, og håper fylkestinget vil gjøre det samme.

Slutter seg til syv krav for et trygt fødetilbud

Nordland SV støtter blant andre Barselopprøret og Bunadsgeriljaens krav om et trygt fødetilbud, og ber fylkestinget om å slutte seg til kravene.

Se de syv kravene SV ber fylkestinget stille seg bak, nederst

I morgen samler Barselopprøret, Bunadsgeriljaen og Femihelse de aller fleste av landets kvinneorganisasjoner og fagorganisasjoner på kvinnehelse, til demonstrasjon foran Stortinget. Her skal man overlevere syv krav for en bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, til helseminister Ingvild Kjerkol.

Nordland SV har i den anledning fremmet et forslag til uttalelse om kampen for et trygt fødetilbud, som fremmes under fylkestinget, som pågår i Svolvær denne uka.

SVs fylkestingsgruppe foreslår i uttalelsen at Nordland fylkesting skal uttrykke støtte til markeringen og kvinnenes syv krav om et bedre føde- og barselstilbud.

– Det har de siste årene gått et langvarig barselopprør gjennom landet vårt, og det er slett ikke rart når vi ser at fødeavdelinger legges ned, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen, og forklarer.

– Følgetjenesten for gravide er dårlig eller fraværende, og fødeavdelingene møter store krav til innstramming, sier Pettersen. 

I år er det 12 år siden kravet om følgetjeneste for fødende ble innført i Norge. Tall for Nordland viser at i 2019 så manglet så mange som 16 av fylkets 41 kommuner denne tjenesten.  

– Det er uholdbart at så mange kommuner i Nordland mangler følgetjeneste til sine fødekvinner. Hvis vi vil at kvinner skal føde flere barn er vi avhengig av at de får gode fødeopplevelser og et trygt og godt barseltilbud, sier gruppeleder i fylkestinget for Nordland SV, Aase Refsnes.

De nasjonale retningslinjene for jordmortjenester slår blant annet fast at alle barselkvinner har krav på besøk av jordmor i hjemmet innen 72 timer etter fødsel. I 2020 var det 36 prosent av barselkvinnene i Norge som fikk jordmorbesøk hjemme innenfor denne fristen.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Liggetiden etter fødsel har gått dramatisk ned de siste 40 årene. I dag er helt vanlig å bli sendt hjem så tidlig som et døgn etter fødsel. Både fødeavdelinger og kommuner over hele landet har store utfordringer knyttet til bemanning og rekruttering. Til syvende og sist går dette ut over fødende kvinner, og det er uholdbart, sier SVs fylkestingsrepresentant og tidligere fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi.

SV foreslår i uttalelsen at Nordland fylkesting skal stille seg bak disse 7 kravene:

1. Nok penger, nok folk og nok plass.

2. Lov om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

3. Lik rett til et godt tilbud i hele landet.

4. Styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse.

5. Helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet.

6. Kvinnesentrert svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

7. Familievennlig tilbud.

----------

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.