"Det er ungdommens engasjement og vilje til å snu klima- og naturkrisen som gir oss håp for fremtiden"

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold henger sammen

Vindkraftutbyggingen i Norge har vært og er fortsatt naturødeleggende, lite gjennomtenkt og skadelig. Likevel er vindkraft dessverre bare én av mange trusler mot naturen. Det er summen av nedbyggingen fra kraftproduksjon, hytter, veier, gruver, boliger og alle andre inngrep som skaper naturkrisen i Norge. Både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sammen kjempet mot alle disse truslene i mange årtier. 

Christina Fjeldavli går melodramatisk til verks i innlegget «Forbrytelser i vindkraftsaken», og går langt i å anklage både vindkraftindustri, miljøbevegelse og andre for miljøkriminalitet. Slike sterke og feilaktige beskyldninger trenger vårt tilsvar. 

Naturkrisa er høyst levende i vårt langstrakte land. Og på toppen av dette kommer klimaendringer – som særlig rammer hardt i arktiske områder og som kan nå et vippepunkt som gjør det hele svært farlig for både natur og mennesker. I disse dager står Natur og Ungdom sammen med Greenpeace, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet i Høyesterett og forsvarer fremtidens generasjoners rett til et levelig miljø. 

Natur og Ungdom, som får kraftige beskyldninger rettet mot seg fra Fjeldavli, er faktisk en av organisasjonene som har stått i spissen mot naturødeleggende vindkraftutbygging i Norge. I allianse med natur- og friluftsorganisasjoner, fiskere, ornitologer og samiske organisasjoner vant vi kampen mot utbyggingene i Kalvvatnan og på Siragrunnen. Og Natur og Ungdom har vært en viktig alliert for reinbeitenæringa og Naturvernforbundet i arbeidet for å stanse Fosen Vind på Storheia, som vi dessverre tapte. Nylig var også Natur og Ungdom med på et omfattende innspill til stortingsmeldingen på vindkraft, hvor åtte store organisasjoner argumenterer for kraftige innstramminger i vindkraftpolitikken.

Natur og Ungdom ser natur- og klimakrisen i sammenheng. Klimaendringene er også en svært alvorlig trussel mot naturen, økosystemer og mot oss alle. «Klimaendringer og tap av biologisk mangfold henger sammen. De må takles som ett beslektet problem med sammenhengende løsninger», sier lederen for FNs konvensjon for biologisk mangfold, Elizabeth Maruma Mrema. Og det er akkurat dette Natur og Ungdom gjør. 

Fjeldavli kommer med en påstand om at «Natur og Ungdom ikke først og fremst vil satse på energiøkonomisering». Naturvernforbundet har alltid prioritert energieffektivisering først, og vi har en kraftfull alliert i Natur og Ungdom i dette arbeidet. Vi har vist at Norge kan bli fossilfritt innen 2040 uten store utbygginger av vind- eller vannkraft, men nettopp med stor satsning på energieffektivisering. 

Vi skal nå verdens klimamål om å holde klimaendringene under 1,5 grad. Da må all bruk av fossil energi opphøre innen 2050. Ikke bare i Norge, men også globalt. I diskusjonen om hvordan vi skal produsere fornybar energi, så må vi ha flere tanker i hodet samtidig. 

Fjeldavli skriver at vindkraft ikke har dokumentert klimaeffekt, og at nedbyggingen av natur kan gi økte utslipp. Dersom det bygges vindindustri på myr eller andre karbonrike naturtyper, så er det uheldig også for klimaeffekten av anlegget. Og heldigvis har vi siste året sett at myndighetene er mer restriktive til utbygginger på myr. For eksempel greide vi å stanse det planlagte anlegget på Andøya. Når det gjelder klimaeffekten av vindkraft, så viser de beregningene som faktisk finnes at i de aller fleste tilfeller vil vindkraftverk være positivt for klimaet, gitt at energien erstatter fossilt brensel. Det blir for enkelt å argumentere med at det alltid er negativt for klimaet å bygge vindkraftverk. Det er ikke riktig, selv om det selvfølgelig også kan være andre gode argumenter for å stoppe bygging av vindkraftverk i et naturområde.

At Fjeldavli velger å gå til frontalangrep på Natur og Ungdom fordi de velger å se klima- og naturkrisen i sammenheng, mener jeg er skivebom. Natur og Ungdom er minst like opptatt av natur som andre naturvernere. De har også en god, bred forståelse av hvilke trusler som faktisk finnes mot naturen, og er svært flinke til å målrette sitt budskap slik at det treffer de store aktørene som ødelegger naturen og miljøet: den fossile energiindustrien, veiutbyggere, gruveselskaper og også naturskadelig vann- og vindkraft. 

[annonse]
Slike smålige og direkte personlige angrep på ungdommen er helt feil medisin for den utfordringen vi alle står i. Natur og Ungdom favner bredt i sitt virke – og har en stor medlemsvekst de siste årene, på lik linje med oss i Naturvernforbundet. Det er ungdommens engasjement og vilje til å snu klima- og naturkrisen som gir oss håp for fremtiden. 

Vi støtter Natur og Ungdom i deres kamp for naturen og klimaet, og vi jobber sammen med dem for en sterk, god og konstruktiv debatt om vindkraft.

 

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.