Skjermdump: Skatteetaten

Slik kan samboere endre og fordele rentefradragene

Skrevet av Carsten Henrik Pihl
19.04.2019 18:54

Samboere kan oppleve at rentefradraget som er ført i skattemeldingen - selvangivelsen - ikke stemmer med den faktiske betalingen av rentene. Årsaken er at tallene i skattemeldingen er slik banken har rapportert tallene inn.

I noen tilfeller kan bare den ene samboeren være ført opp som låntaker – og dermed få hele rentefradraget. Den andre har ikke fått noe. Dette gir mye penger tilbake til den ene, og ofte restskatt til den andre samboeren. Det skriver huseierne.no.

I noen andre tilfelle kan begge samboerne ha fått rentefradrag, men summene stemmer ikke med det den enkelte samboer har betalt.

Ektefeller kan flytte fradrag fritt
Skjevrapporteringen skjer også hos mange ektefeller. Men ektefeller kan fritt flytte fradragene mellom seg. Men det kan ikke samboere.

For samboere må fordelingen av rentefradraget følge det som faktisk betales i lånerenter.

Samboere fordeler rentefradrag etter eiebrøk
Skatteetatens utgangspunkt er at "Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen." 

Oftest betyr dette at Skatteetaten tar utgangspunkt i at man er ansvarlig for halvparten av lånet, og rentefradraget fordeles da 50/50 mellom samboerne.

Men noen ganger har man en annen fordeling på betalingen av rentene, og ønsker å ha denne fordelingen i skattemeldingen.

Intern renteavtale for samboere
Da må samboere ha en egen avtale om betaling av renter. Denne avtalen trenger bare å være mellom samboerne. Avtalen om rentefordelingen bør være skriftlig, slik at man kan legge den frem for Skatteetaten hvis de spør.

Eksempel på en renteavtale mellom samboere:
Derer skriver greit en slik avtale om rente- og gjeldsfordeling selv. Avtalen kan dere endre senere, men avtalen må gjenspeile de faktiske forhold.

Med andre ord fortelle hva dere faktisk betaler. Fordelingen som skrives inn i avtalen bør holde over tid, og avtalen bør skrives samtidig med at dere skriver samboeravtale.

Slik kan en renteavtale skrives:

Avtale om fordeling av rente og gjeld mellom samboere

Vi avtaler at samboer Ole Olsen fører 70 prosent av gjeld og rente utgifter på boliglån i Banken i sin skattemelding. Samtidig kan Line Linstad føre 30 prosent av gjeld og renteutgifter på lånet i sin skattemelding.

Ole Olsen – Line Linstad
Namsos, 1. september 2018

Slik endrer samboere skattemeldingen for å dele fradragene:
Gjelden er ført i post 4.8.1 og må endres der. Rentene er ført i post 3.3.1, og må endres der. Husk å endre i begges selvangivelser. Dere kan skrive noe slikt som: «Fradrag og gjeld overført til/fra min samboer xxx med personnummer yyy i henhold til renteavtale oss i mellom.»

Samboere som har felles gjeld skal også føre dette i post 1.3.

TIPS: Du finner en konkret veiledning til hvordan postene endres på Skatteetatens sider.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.