Slår alarm om grove overgrep blant barn og unge i sør: – Ikke tilsvarende trend blant unge i Nordland

I Agder er det slått alarm om en trend med grove overgrep blant og unge. Politiet i Nordland har ikke registrert noe tilsvarende her, men påpeker at det likevel er ting man ber folk være oppmerksomme på.

Sist søndag gikk politiet og overgrepsmottaket i Agder ut med en felles bekymringsmelding, der de slo alarm om en trend med grove overgrep blant barn og ungdom i Agder.

– Ofrene er helt ned i 13-års alder, mens overgriperne er i 15- til 19-årsalder. Politiet i Agder har flere saker under etterforskning med siktede personer, mens overgrepsmottaket har registrert en gradvis økning i tilfeller, påpekte seksjonsleder for Overgrepsmottaket i Agder, Benedicte Severinsen, og Kenneth Rafaelsen, som er leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, i et felles utspill gjennom Politiets nettpatrulje Agder. 

– Vi vil dele en bekymring med deg. Dette er sterk kost. Antakelig sjokkerende å lese. Men vi mener det er viktig at du vet hva som foregår, innleder Severinsen og Rafaelsen i innlegget, der de forteller om en utvikling der overgrep har gått fra å være noe som har skjedd i belastede og utsatte miljøer, til at det har blitt nærmest "vanlig" i alle samfunnslag og miljø.

– Det er barn fra alle samfunnslag, fra hele Agder. Dette er mine og dine barn! skrev Benedicte Severinsen og Kenneth Rafaelsen. 

Rana No har kontaktet Nordland politidistrikt for å sjekke om man ser en tilsvarende utvikling i Nordland. Så langt ser ikke politiet grunn til å slå alarm om denne trenden. 

– Det er ingenting som tyder på at det er en tilsvarende trend blant unge i Nordland. Det er fra tid til annen enkelthendelser hvor barn og unge har solgt eller delt nakenbilder via sosiale medier, men vi ser ikke de samme trendene som de har i Agder, sier seksjonsleder forebygging ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Nordland politidistrikt, Thomas Thorshaug, til Rana No. 

Seksjonsleder Thorshaug påpeker imidlertid at det likevel er ting man må være oppmerksomme på. 

– Vi kan ikke utelukke at det selges eller deles nakenbilder blant barn og unge i Nordland, og vi oppfordrer publikum til å melde ifra til lokalt politi dersom de sitter på informasjon om slike saker. Politiet prioriterer denne typen kriminalitet, påpeker Thorshaug. 

Her er bekymringsmeldingen som politiet i Agder gikk ut med sist søndag:

[annonse]
Kjære tenåringsforeldre - nåværende og kommende! Vi vil dele en bekymring med deg. Dette er sterk kost. Antakelig sjokkerende å lese. Men vi mener det er viktig at du vet hva som foregår. 

Vi er bekymret over en økende trend med grove overgrep blant barn og ungdom i Agder. Ofrene er helt ned i 13-års alder, mens overgriperne er i 15- til 19-årsalder. Politiet i Agder har flere saker under etterforskning med siktede personer, mens overgrepsmottaket har registrert en gradvis økning i tilfeller. 

Vi har gjennom mange år sett at overgrep skjer hyppigere i miljøer med rus, psykiatri, etter omsorgssvikt eller hos ofre som har vært utsatt for tidligere overgrep. Det vi ser nå er en bekymringsfull utvikling hos barn og ungdom som ikke har disse risikofaktorene. Det er barn fra alle samfunnslag, fra hele Agder. Dette er mine og dine barn!

Det har blitt mer vanlig å selge seksuelle tjenester. Dette initieres ofte via sosiale medier, som Snapchat. Her er det lett å komme i kontakt med hverandre, blant annet ved kartfunksjonen Snap map hvor man kan kontakte folk som er i nærheten. På Snapchat verserer det prislister for kroppsbilder. Betaling kan være i form av penger eller varer. Det starter ofte med ganske uskyldige bilder, før det utvikler seg. Bildene selges både av unge jenter og unge gutter. Pengeoverføringen skjer gjerne på Vipps, som er tilgjengelig for barn helt ned i 10-årsalderen. Penger kan fort komme inn uten at foreldre merker det. 

Tidligere var overgrepene vi så hyppig i forbindelse med fest og rus. Det ser vi enda, men vi ser nå også i økende grad at overgrepene skjer på dagtid. Det skjer i parker, på offentlige toaletter, på kjøpesentre og i verste fall i skolegården, i skoletiden! Tenåringene avtaler å møtes via sosiale media. Noen ganger er det avtalt sex. Ofte som del av et tjenestebytte. Andre ganger er det kun avtalt å møtes. Så utvikles møtet og det skjer et overgrep. Det vanligste er at det er en form for relasjon eller kontakt i forkant av overgrepet. Men denne kontakten kan ha vært veldig kortvarig. Overgrepene er ofte av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon. Vi ser bruk av halsgrep, hvilket har et svært alvorlig skadepotensial. I mange av sakene er det også flere gjerningsmenn på samme tid. På overgrepsmottaket har vi hørt om gutter som har vært jomfru, og som selv debuterer med et grovt overgrep. 

For oss som har jobbet med overgrep gjennom mange år, er det dessverre ikke ofte vi blir sjokkerte lengre. Men det vi ser nå, det sjokkerer oss. Vi vet enda ikke nok om årsaksforholdene og vi vet enda ikke nok om hvordan vi kan hjelpe disse ungdommene og snu denne farlige trenden vi nå ser. Her må alle krefter nå gå sammen. 

Det virker som grensene for mange ungdom om hva som er "normalt", er flyttet langt på veldig kort tid. Å kalle jentene for horer, er blitt mer og mer vanlig blant ungdom. Dette gir også store utfordringer ved et overgrep. På overgrepsmottaket hører vi jenter fortelle at de ikke tør anmelde en jevnaldrende gutt, da de er redde for å bli stemplet som horer av ungdommene rundt. Her har vi sett flere saker hvor dømming fra omgivelsene etter en eventuell anmeldelse, blir like traumatisk for offeret som selve overgrepet og anmeldelsen.

Vi ser en utvikling i seksualiteten hos barn og ungdom, der vi frykter at vi som foreldre og samfunn ikke helt forstår hva som foregår. Barn og unge i dag stifter bekjentskap til sex og seksuelle handlinger via korte videosnutter som viser grov pornografi. De trenger ikke søke på dette. Det dukker opp likevel. Etter en slik video, kommer det flere. Vi som jobber på overgrepsmottaket får høre at det å bleke analringen og andre kosmetiske inngrep er en økende trend blant jenter. At man som guttegjeng ikke trenger å bestille overnattinger på tur, for en kan basere seg på Tinder og jentene man møter der. 

Grenser er flyttet. Og vi må erkjenne det. Derfor er det så viktig at du setter deg ned med barnet ditt og ungdommen din. Vær modig! Snakk om hva de ser og gjør på sosiale medier. Snakk om seksualitet - både sunn og usunn, verdier og holdninger, kroppen vår, følelser, pubertet, identitet. Snakk om hva som er lov og ikke lov, konsekvens av den seksuelle lavalder, grenser og private områder, hvordan man er en god kjæreste og hva et samtykke betyr. Å ikke klare å si nei, er ikke det samme som å si ja. Snakk om pornografi og om hva som er fiksjon og virkelighet. Snakk om konsekvenser av et overgrep - både for utsatt og utøver. 

Og begynn å snakk om dette tidlig. 

Hilsen
Benedicte Severinsen, seksjonsleder for Overgrepsmottaket i Agder 

Kenneth Rafaelsen, leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt