Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Guro Angell Gimse, svarer i dette innlegget på kritikken fra Sps Emilie Enger Mehl.

"Skogen ligger der den ligger. Den kan ikke forsvinne ut av landet"

UREDELIG AV SENTERPARTIET OM SKOG

Nylig ble aksjene til en skog- og utmarkseiendom i Namdalen solgt til en tysk stiftelse. Senterpartiet «skyter fra hofta» og «toer sine hender» samtidig, når de går løs på Høyres skogpolitikk og påstår at vi selger landet. At de selv forvaltet samme regelverk i åtte år uten å endre det, skyves resolutt under teppet.

Endringen i priskontrollen som ble gjort av et flertall på Stortinget i 2017 har ingen betydning eller påvirkning på dette salget i Namdalen slik Senterpartiet insinuerer.
Høyres hovedmål i skogpolitikken er å sikre privat, spredt og lokalt eierskap og ikke minst er Høyre en pådriver for mer aktiv forvaltning av skogen. Vi har altfor mange passive skogeiere. En utfordring i dag er at mange skogeiendommer ikke utvikles enten fordi kapitalen eller kompetansen hos skogeier ikke finnes, eller fordi eiendommene er altfor små til lønnsom utvikling.

Norge har et enormt potensiale for å utvikle skognæringen og skape nye grønne arbeidsplasser. Skal vi nå klimamålene må vi øke hogsten og bruken av biomassen på en bærekraftig måte, ifølge FNs klimapanel. I dag binder skogen omtrent halvparten av de årlige klimautslippene i Norge.

Vi må sørge for at lokale eiere som ønsker å drive aktivt skogbruk får muligheten til å eie et større areal slik at potensialet i skogen kan realiseres. Derfor vil Høyre liberalisere konsesjonsgrensen for enkeltmannsforetak. Men dette har ingenting med salget av utmarkseiendommen i Namdalen å gjøre, som Senterpartiet har påstått. Salg av AS følger et annet regelverk.

Det var et aksjeselskap, ikke Høyre eller regjeringen, som solgte eiendommen i Trøndelag. Aksjeselskapene er ikke underlagt konsesjonsplikt. De kan omsettes fritt. Regelverket på dette området har vært uendret i mange år, blant annet gjennom åtte år med rødgrønn regjering.

Men Senterpartiet fortsetter å vri og vende på sannheten ved å blande sammen ulike regelverk. En faktasjekk hadde vært på sin plass! Som kjent mener Vedum at faktasjekker forflater debatten (NRK 4.9.2017). Senterpartiets mangel på etterrettelighet skaper en uryddig og håpløs debatt som tilslører mer enn den opplyser.

Hvis Senterpartiet ønsket store begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom i Norge, burde de endret loven da de satt i regjering. Et lite innslag av utenlands eierskap har vi alltid hatt, og selv eier vi gjennom Norges bank drøyt 7 prosent av Svenska Cellulosa AB (SCA) og dermed nærmere 1,9 millioner mål av deres skogeiendom (den er på ca. 26 millioner mål). Ønsker Senterpartiet at vi skal slutte å eie skogeiendommer i utlandet?

Senterpartiet driver med skremselspropaganda når de sier at Høyre vil selge landet til Kina. Vi har en sikkerhetslov som gjør at vi alltid vurderer sikkerhetsbiten ved transaksjoner. Det er ikke likegyldig hvem som eier eiendom i Norge. Vi går derfor inn for statlig eierskap i en rekke store selskaper i Norge.  

Statskog fikk mulighet til å by på eiendommen i Namdalen. Den tyske kjøperen må derfor ha vurdert verdien annerledes enn Statskog. Det kan gjerne Senterpartiet være skuffa over, men salget kan i det minste indikere at kjøperen har planer om en aktiv forvaltning av eiendommen. 

[annonse]
Dessuten må utenlandske investorer drive eiendommen slik politikerne på Stortinget har bestemt. Salget rokker ikke ved skogbruksloven og allemannsretten. Skogen ligger der den ligger. Den kan ikke forsvinne ut av landet.

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.