Foto: Kristian Rødvand

"Skattekutt øker ulikheten og skaper ikke nye jobber."

Skrevet av Gunnvald Lindset
11.03.2021 05:29

DEBATT: Før jul kom det enda en rapport som viser at skattekutt for de rike skaper verken økonomisk vekst eller nye jobber. Skattekuttene øker ulikheten, og gjør naturligvis de rike enda rikere. Rapporten denne gangen var fra London School of Economics og Kings College. Forskerne har studert effekter av skattekutt for de rike i 18 OECD-land, deriblant Norge, gjennom en periode på 50 år, fra 1965 til 2015.
 
De skriver at de rike har fått mindre skatt i en periode der ulikheten har økt – særlig etter 1980. De påpeker samtidig at trenden har vært sterkere i noen land, og trekker fram USA. Studien viser hvordan inntektsandelen til de rikeste har økt i landene som har gjennomført skattekutt. Samtidig har kuttene ikke gitt den veksten i økonomien, eksempelvis ved økt produktivitet, som skattekuttforkjemperne argumenterer med. Forskerne mener derfor at resultatene av studien er et sterkt argument for å øke skattene for de rike for å bidra til å reparere den offentlige økonomien etter koronapandemien. 
 
Det pågår nå en debatt i flere land om inndekningen av utgiftene for koronapandemien. Leder for Senter for skatte- og adferdsforskning ved Universitetet på Ås sier at formuesskatt nå trekkes fram som et alternativ som en ny kilde til finansiering av offentlig velferd på grunn av økt kriseforståelse under pandemien. Hun påpeker at dette ikke har skjedd i Norge fordi oljefondet skjuler kostnaden for koronahåndteringen, og at koronakrisen underlig nok har blitt brukt som et argument for å fjerne formuesskatten.
 
Bare i løpet av de siste månedene har det i Norge kommet en regjeringsbestilt SSB-rapport som viser at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, og en rapport som viser at ulikheten er betydelig større enn statistikken har vist. Samtidig har Solberg-regjeringen og FrP i år etter år argumentert for at skattekutt har «dynamiske effekter» som i sin tur gir økonomisk vekst, men påstanden har aldri latt seg dokumentere. 
 
De velger å se bort fra fakta og svekker fellesskapet med milliarder som de gir bort til de rikeste blant oss. Det forunderlige er at en del folk som selv verken tjener spesielt godt eller har stor formue forsvarer dette. Det ser vi bl.a. i debatten om de stakkars rikingene som oppretter bostedsadresse i Bø i Vesterålen for å få mindre formuesskatt. 
 
Mens millionærene som meldte flytting til Bø før jul sparer rundt 11 millioner kroner, vil kommunen tape ca. 10 millioner ifølge KS. Inntektsutjevningssystemet gjør at Bø må få 300-400 flere innbyggere for å oppveie tapet.. Skatteinntektene fra dem ville gå med til å finansiere skatteletten til de tilflyttede rikingene. Om alle kommunene fulgte Bø ville skatteinntektene synke med ni milliarder. Dette illustrer vanviddet i en slik politikk.

Gunnvald Lindset            
leder i Rødt Vefsn
 
 
 
 
 
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.