"Skal vi lykkes må vi ha flere unge i nord!"

– Det handler om boliger, den gode læreren, nærområder, et rikt kulturliv, om familie og venner, om treneren som brenner for idretten, og om frivilligheten som engasjerer barn og voksne. Om gode og likeverdige helsetilbud. Og ikke minst god infrastruktur, skriver Nordland Høyres Marianne Dobak Kvensjø.

Det handler om oss i nord! 

Det er mye som ligger til rette for nye grønne arbeidsplasser og økt verdiskapning i Nordland. Men vår største utfordring er at vi mangler folk. Kvalifisert arbeidskraft til alle jobbene vi nå skaper. 

Skal vi lykkes må vi ha flere unge i nord! Og unge som selv ønsker å bo og etablere seg her. 

De har vært klar i sin tale – de må ha jobbfellesskap og varierte arbeidsplasser, og desentraliserte skole- og utdanningsmuligheter. 

Høyre vil flytte kompetansearbeidsplasser ut i distriktene. Flere stillinger i staten har blitt lyst ut med arbeidssted hele Norge. Vi vil at du kan bo i nord samtidig som du jobber i en statlig etat med hovedkontor et annet sted i landet. Rekrutteringen i staten må ha fokus på kompetanse og egnethet, ikke bostedsadresse. 

Høyre mener at det ikke er noen motsetning mellom ønsket om sterke fagmiljøer og desentralisert utdanning. Pandemien har vist oss nye muligheter ved bruk av digitale løsninger. Disse må vi bygge videre på. Vi ønsker at du, uavhengig av hvor du bor eller hva du driver med, skal ha mulighet til å ta mer utdanning. For ingen skal gå ut på dato i arbeidsmarkedet. Derfor ønsker vi mer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud. 

Høyre vil arbeide for levende distrikter hvor folk ønsker å bo og jobbe. Tettsteder og småbyer med spennende arbeidsplasser, god stedsutvikling og solid infrastruktur er viktige forutsetninger for å gjøre distriktene mer attraktive.  

Skal vi klare å være attraktiv for unge i distriktene, handler det også om hverdager. Om hvordan vi tilrettelegger for lokalt eide bedrifter og vekst. Det handler om boliger, den gode læreren, nærområder, et rikt kulturliv, om familie og venner, om treneren som brenner for idretten, og om frivilligheten som engasjerer barn og voksne. Om gode og likeverdige helsetilbud. Og ikke minst god infrastruktur.  

Det handler om oss! 

[annonse]
For det handler ikke bare om hva vi skal leve av, men også hva vi skal leve for.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.