Kokkelærling og medlem i Ungdommens fylkesråd Benedicte Marie Finneide jubler over avgjørelsen om å opprette et lærlingeråd i Nordland. Bildet er tatt under hennes tale til fylkestingets samling på Mo i juni. Foto: Trond-Erlend Willassen

– Skal være et talerør for lærlinger

Skrevet av Roger Marthinsen
02.07.2019 16:13

Fylkestinget har enstemmig vedtatt at det skal opprettes et lærlingeråd i Nordland.

Ungdommens fylkkesråd-medlem Benedicte Marie Finneide fra Mo i Rana er selv lærling, og tror opprettelsen av et lærlingeråd kan få stor betydning.

– Rådet skal videre være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning. Det skal også stimulere til økt samfunnsengasjement blant lærlinger, og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø, sier Finneide, som nå er i gang med egen læretid hos Stenneset Mat og Vin.

– Dette er svært positivt sak som vi i Ungdommens fylkesråd i Nordland, sammen med Elevorganisasjonen og yrkesopplæringsnemda, har lansert og støttet helhjertet opp om. Derfor er vi selvsagt veldig glad for at et enstemmig fylkesting vender tommelen opp, sier leder for Ungdommens fylkesråd, Aurora Adolfsen fra Vega.

Nyskapningen vil få navnet Lærlingerådet i Nordland, forkortet LRN, og bestå av ni representanter. Når lærlingerådet er opprettet, skal mandat og vedtekter behandles av LRN for så å vedtas av fylkestinget.

Fylkestinget vil også be om at sekretariatet for Yrkesopplæringsnemda i Nordland, i samarbeid med Fylkestingets kontor, tar ansvar for opprettelsen av Lærlingeråd Nordland. Dette vil skje i løpet av høsten 2019. Fra før har Trøndelag opprettet et læringeråd, og det diskuteres også opprettelse i Vestfold, Oslo og Hordaland.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.