– Vi har en ambisjon om å kunne tilby enda flere studieplasser på Helgeland, sier dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap hos Nord universitet, Trine Karlsen.

Skal utdanne enda flere sykepleiere

Skrevet av Roger Marthinsen
12.08.2019 15:59

I løpet av tre år har Nord universitet gradvis økt antall studieplasser ved bachelorutdanningen i sykepleie på Helgeland. Nå øker man antall heltidsstudenter med 30 – og varsler at man vil utvide studietilbudet ytterligere på sikt.

I løpet av tre år har Nord universitet gradvis økt antall studieplasser ved bachelorutdanningen i sykepleie på Helgeland. Dermed blir 30 flere studenter tatt opp på heltidsutdanningen i år. 

– Vil gi flere sykepleiere på Helgeland

Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Trine Karlsen, er svært fornøyd med at sykepleierutdanningen på Helgeland har økt sin kapasitet.

​– På tre år har vi økt antall studieplasser på Helgeland med 30 studenter. Hele 76 søkere har nå takket ja til studieplass på Mo. Dette viser at vi har muligheten til å gi et svært godt utdanningstilbud på Helgeland, sier Karlsen.

Karlsen sier at en økning i studieplasser på Helgeland kompenserer for at det ikke har vært opptak til desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Hun spesifiserer også at Nords nye modell på sikt vil gi regionen flere sykepleiere.

– En heltidsutdanning på Mo i Rana med flere studieplasser vil gi flere ferdig utdannede kandidater til Helgeland, sier Karlsen.

Vil utvide tilbudet på sikt

Nord universitet har ambisjoner om å utvide studietilbudet ytterligere på sikt.

– Vi har en ambisjon om å kunne tilby enda flere studieplasser på Helgeland, men det er avhengig av flere faktorer som infrastruktur på Mo, tilstrekkelig antall ansatte knyttet til utdanningen og ikke minst tilgang på praksisplasser i hele regionen, sier Trine Karlsen.

– Regionen trenger sykepleiere og vi har et oppdrag i å utdanne dem i samarbeid med praksisfeltet. Derfor ønsker vi å utvikle samarbeidet med kommunene og Helgelandssykehuset ytterligere, sier hun.

Strengere karakterkrav påvirker opptaket

I 2018 ble det vedtatt at søkere til sykepleierutdanninger trenger karakteren 3 i norsk og matematikk for å bli tatt opp ved studiet. I følge sykepleien.no har dette ført til en nedgang i antall søkere til sykepleierutdanninger i Norge med 18 prosent. Dekan Trine Karlsen forteller at de nye karakterkravene også har påvirket søkertallet ved Nord universitet.

– Karakterkravet om 3 i norsk og matematikk fra videregående opplæring har hatt en innvirkning på antall kvalifiserte søkere, men vi ser at vi likevel har tilstrekkelig med søkere til å kunne øke antall studieplasser, sier Karlsen. 

Opptakstallene viser at majoriteten av de nye studentene kommer fra Helgeland, men tallene vitner også om at sykepleierutdanningen rekrutterer fra kommuner over hele landet.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.