"Nå er det klart. Rekruttskoleutdanning på Drevjamoen blir vurdert og utredet."

Skrevet av Margunn Ebbesen, Odd Langvatn, Bård Ludvig Thorheim
20.11.2020 14:12 - OPPDATERT 20.11.2020 17:38

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H), og stortingskandidater for Nordland Høyre Bård Ludvig Thorheim (Bodø) og Odd Langvatn (Vefsn) om potensialet som ligger på Drevjamoen.

Drevjamoen: Gjennomslag for Helgeland!

Nå er det klart. Rekruttskoleutdanning på Drevjamoen blir vurdert og utredet. Både som supplement til Terningmoen og med tanke på HV-rekruttutdanning.

Vedtaket i Utenriks- og forsvarskomiteen i dag er historien om at gode ideer kan få gjennomslag. Det er historien om at lokalkunnskap, engasjement, forsvarstanke og bredt politisk samarbeid er nøkkelen til gode løsninger.

Allerede i 2019 klarte en vefsning, HV-befal og Høyre-politiker å få med hele Nordland Høyre på å vedta at Drevjamoen må vurderes for rekruttskoleutdanning. Det kunne umulig være riktig å legge all rekruttskoleutdanning til Østlandet når Forsvarets tyngdepunkt skal skyves lengre nordover. Dette var starten på det politiske arbeidet som har ledet frem til dagens avgjørelse.

Vårt argument har hele tiden vært at Forsvaret har behov for flere kvinner og menn fra Nord-Norge i grønt. For skal tyngdepunktet ligge i nord militært sett, må det også ha god forankring i befolkningen som bor i nord.

I tillegg er det kjærkomment og gledelig med en politisk seier som vi tror hele Helgeland kan glede seg over, selv om vi selvsagt skal ta forbehold om hva utredningens konklusjoner og fremtidige beslutninger blir. Det er uansett en politisk seier som mange kan ta del i og skal ha æren for.

Det har vært en styrke i Høyre å ha en lokalpatriot i Vefsn som kjenner Forsvaret og Drevjamoen svært godt. Og både en stortingsrepresentant og førstekandidat til Stortinget som har jobbet hardt for dette på nasjonalt nivå. Vi har alle tre besøkt Drevjamoen og sett med egne øyne det potensialet som ligger der og ser hva det kan bety for hele regionen.

Så hadde det ikke vært mulig å få dette til i denne runden uten solid drahjelp fra Arbeiderpartiet. Bjørnar Skjæran, Anniken Huitfeldt, og flere politikere og partier i og utenfor regjering har medvirket. Unntaket er Senterpartiet som dessverre trakk seg helt ut av forhandlingene. Det hadde vært en styrke for Forsvaret om også SP hadde bidratt til et enda bredere forlik om Langtidsplanen for Forsvaret, og ikke minst denne viktige avgjørelsen for Drevjamoen og Helgeland.

Vi håper at dette kan bli starten på stor aktivitet på Drevjamoen de neste årene. Flotte øvingsområder og fasiliteter kan bli utnyttet enda bedre. Og mer aktivitet og sysselsetting i hjertet av Helgeland kan bli en realitet. Det er positivt av vi i denne saken har klart å jobbe i fellesskap på tvers av partilinjene med en viktig sak for hele Helgeland.

[annonse]
 

Av

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H), og stortingskandidater for Nordland Høyre Bård Ludvig Thorheim (Bodø) og Odd Langvatn (Vefsn)

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.