Skal få opp hurtigladere langs Kystriksveien og E12

Skrevet av Roger Marthinsen
28.11.2019 20:00 - OPPDATERT 29.11.2019 06:02

Enova støtter etablering av elleve nye ladesteder.

Elbiler utgjør en stadig økende andel av nybilsalget, men samtidig er ikke dette jevnt fordelt over hele landet. For å utjevne dette tilbyr Enova støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. Nå er turen nå er kommet til Nordland. Enova utlyser nå en konkurranse om områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil i fylket, og i alt elleve nye ladesteder skal etableres.

– Med denne utlysingen vil vi få på plass et grunnleggende ladenettverk langs viktige akser som Kystriksveien og Lofoten. Nye ladesteder på Bjørnfjell og Umbukta gjør også to øst/vest-forbindelser mer aktuelle for elbilister, sier markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad.

KYSTRIKSVEIEN OG UMBUKTA 

– Målet med dette støttetilbudet er å sparke i gang elbilsatsingen i tilstrekkelig grad til at elbil blir et reelt alternativ for de som bor og jobber i disse områdene. Så er tanken at denne utbyggingen gir tilstrekkelig bruk og etterspørsel til at det blir kommersielt interessant med videre utbygging uten offentlig støtte, sier Leistad.

Gjennom konkurransen som utlyses nå skal det etableres fem ladesteder langs fylkesvei 17 – Kystriksveien – ett ladested ved E12 i Umbukta, i tillegg til til sammen fem ladesteder for å dekke strekningene E10 Å–Bjørnfjell og Rv82 Melbu–Andenes samt Steigen.

INNTIL FIRE BILER SAMTIDIG

Samtlige ladesteder Enova som støtter i denne konkurransen skal etableres med to lademuligheter for hurtiglading (inntil 150 kW) og to for semi-hurtiglading (22 kW effekt). Inntil fire biler vil dermed kunne lade samtidig på hvert ladested.

– Vi ønsker å bidra til en robust infrastruktur tilpasset bilmodellene som kommer fremover, altså biler som har større batterikapasitet og som kan ta imot høyere ladehastigheter enn tidligere. Derfor tilbyr vi støtte til lading på 150 kilowatt, og stiller samtidig krav om at kabling under bakken dimensjoneres for at man på et senere tidspunkt kan oppgradere til lading på 300 kilowatt, sier Leistad i Enova.

PÅ PLASS SENEST HØSTEN 2021

[annonse]
Søknadsfristen for utlysingen er 28. februar 2020. Alle laderne må være på plass og i drift senest 18 måneder etter at Enova gir sitt tilsagn.

I praksis vil dette si at ladestasjonene skal være på plass senest i løpet av oktober 2021.

-----

Tekniske spesifikasjoner
Ladestedene Enova støtter i denne utlysingen skal som minimum utstyres med to ladekontakter for DC Combo med 150 kW effekt, to for DC CHAdeMO med 50 kW effekt og to for AC-lading med 22 kW effekt. Fire biler skal kunne lade samtidig på hvert ladested – to på DC-lading, to på AC-lading.


Konkurranseutlysing
Enovas støtte til utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler er organisert som konkurranser. Aktørene søker om beløpet de trenger for å kunne bygge i henhold til minimumskriteriene. Den som tilfredsstiller kravene og søker om det laveste støttebeløpet er den som vinner konkurransen og dermed tildeles støtte.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.