Halloween I pandemitid?

Skal du feire Halloween? Her er Folkehelseinstituttets knep!

Skrevet av Roger Marthinsen
24.10.2020 11:41

FHI serverer et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.

 
Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet der du bor, samt holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med.

Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden ute i nabolaget. Skattejakt, rebusløp og liknende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av er gode alternativer.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, forklarer Greve-Isdahl.

Knask eller knep-råd

 • Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav:
 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.
Til tross for at arrangementer med inntil 200 personer er tillatt, anbefales det ved arrangementer for barn å dele deltagerne inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene, tilsvarende det som er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler. Det samme gjelder for aktiviteter som ikke defineres som arrangementer. Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere.

Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Der det er aktuelt, bør for eksempel gruppene spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet være adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. 

Det er arrangørens ansvar:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
Alle arrangører plikter å gjøre seg kjent, og holde seg oppdatert, med de til enhver tid gjeldende smittevernregler:

Folkehelseinstituttet: Arrangementer og samlinger.

[annonse]
Helsedirektoratet: Regler for arrangementer med inntil 200 personer.

 

 

 

 

 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.