Slik kan Helgeland Skylift bli seende ut. Skisser: Daniel Meier ved Norconsult og Christian Sivertsen i Advanced 3D

Sjekk de heftige skissene av Helgeland Skylift!

Skrevet av Atle Jørgensen
12.03.2019 12:17 - OPPDATERT 12.03.2019 12:27

Helgeland Skylift AS har fått tegnet en bunnstasjon for Alcoa-parken, som må betegnes som et landemerke.

Det er arkitekt Daniel Meier ved Norconsult og Christian Sivertsen i Advanced 3D Solution som i et fruktbart samarbeid har skapt denne spennende løsningen. Inngangen til gondolene vil være i andre etasje med adgang via heis. På toppen er det planlagt et utkikksareal.

Bygningen vil være ca. 25 meter høy, og dermed vil den ikke drukne visuelt i forhold til de store bygningene til Alcoa. Den andre tegningen viser hvordan de to traséene vil kunne ta seg ut. Kablene er gjort langt mer synlige enn de vil bli i virkeligheten. Første mast i fjellsida vil nok også være et stykke lenger ned.

(Saken fortsetter under bildet)

Et 25 meter høyt bygg skal utgjøre bunnstasjonen. Skisser: Daniel Meier ved Norconsult og Christian Sivertsen i Advanced 3D

To alternativer for bunnstasjon 
Styret jobber fortsatt videre med to alternativer for bunnstasjon, Alcoaparken og «Skjervosen». Dette fordi det nåværende styret i forprosjektet mener det får være opp til framtidige eiere i ta en beslutning om plassering av bunnstasjon.

Det knyttes en viss usikkerhet til om man kan bruke en såkalt omløpsheis (med mange og små kabiner) fra Alcoaparken, dette på grunn av avstanden til første mast i fjellsida. Alternativet vil da måtte bli en pendelheis slik de har i Tromsø og Loen, med èn stor kabin og med to trekktau.

En slik løsning vil stille store krav til forankring både ved bunnstasjon og på toppen av fjellet. Fra Skjervosen er det klart for å kunne benytte en omløpsheis.

En kompakt «pakke»
Styret har videre arbeidet for å kunne skape et felles møtested for informasjon for besøkende ved bunnstasjon. Det er sendt ut intensjonsavtaler til Naturlige Helgeland og Helgeland Reiseliv, og så langt er det positiv respons på dette initiativet.

En samlokalisering vi gjøre det enklere for de som besøker Mosjøen å få den informasjon de trenger, samt kunne bestille ulike aktiviteter. Plasseringen like ved inngangen til sentrum av Mosjøen og Sjøgata gjør at man får en kompakt «pakke» for de som stopper opp i Mosjøen for både handel og opplevelser.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.