Foto: EL og IT Forbundet/ NTB

Siste nedbørsmengder gir og økt kraftproduksjon fra magasinene

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE for uke 45 viser økende magasinfylling etter regnværsuke store deler av landet.


– De store nedbørsmengdene i forrige uke bidro til å øke magasinfyllingen, øke kraftproduksjonen og redusere strømprisen. Etter flere uker med lav kraftproduksjon, nettoimport og mye nedbør, er fyllingsgraden i store deler av landet nå over normalen for årstiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

I forrige uke økte magasinfyllingen i sørlige Norge med 4,7 prosentpoeng, og endte på 80,5 prosent. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 22,1 prosentpoeng de siste syv ukene. Vi har også hatt en del nedbør i Nordland og på Helgeland også i det siste, og for hele landet totalt er fyllingsgraden nå 81,9 prosent.

Økt produksjon og netto eksport

Fra å ha ligget historisk lavt de siste ukene, var den samlede kraftproduksjonen i sørlige Norge om lag på gjennomsnittsnivå for denne tiden av året.

– Med mange fulle magasiner og mye nedbør, må en del kraftverk produsere strøm for å gjøre plass til mer vann – blant annet for å begrense flom. I tillegg er det mange elvekraftverk uten magasiner som må produsere kraft når det kommer tilsig. Samtidig har vi høy vindkraftproduksjon både i Norge og landene rundt oss. Det ga til sammen en betydelig økning i kraftproduksjonen forrige uke, sier Nordberg.

Den økte produksjonen bidro igjen til reduserte priser, og med 28 øre/kWh hadde det sørlige Norge den laveste ukeprisen på over to år.

Samtidig var kraftproduksjonen høyere enn forbruket, og det ga en betydelig økning i netto eksport fra det sørlige Norge og fra Norge som helhet.

Justert rapporteringsordning

I forrige uke justerte NVE rapporteringsordningen for kraftselskapene. Tidligere skulle produsenter rapportere inn kraftproduksjon fra magasiner som kunne lagre vann fram til nedbøren begynner å legge seg som snø i fjellet.

Vi er nå på vei inn i denne perioden, og rapporteringen er justert slik at kraftprodusentene skal rapportere inn kraftproduksjon fra magasiner som i stor grad kan lagre vann fram til våren, før snøsmeltingen i fjellet begynner. NVEs vedtaksbrev til produsentene kan lastes ned fra linken under. 

– Forrige uke var det så å si ingen produksjon fra kraftmagasiner som kan lagre vann gjennom vinteren. Det betyr at kraftproduksjonen som var i forrige uke var enten vindkraft eller vannkraft som ikke kan lagres, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover i tid.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
Fakta om strømstøtteordningen
Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.