Sikrer tilgang til friluftsliv i Alstahaug

Skrevet av Kristian Rødvand
04.05.2020 16:13

Alstahaug kommune får 363 000 kroner til å sikre gode parkeringsforhold på Markvoll og Breimo.

Miljødirektoratet har tildelt Alstahaug kommune 363 000 kroner til å sikre gode parkeringsforhold på Markvoll og Breimo. Dette skal gjøre det enklere å nå de Syv Søstre som friluftsområde for allmennheten.

Fylkesråd Kirsti Saxi er fornøyd med at Miljødirektoratet har prioritert de statlige midlene til disse to områdene, etter anbefaling fra Nordland fylkeskommune.

– De Syv Søstre er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde i Alstahaug og på Helgeland. Området brukes av mange bosatte i kommunen og av andre tilreisende, påpeker fylkesråd Saxi.

Viktig friluftsområde

De Syv Søstre er et spesielt attraktivt turmål med storf opplevelsesverdi. Området er egnet for friluftsliv nesten hele året. Og det har lenge vært behov for å sikre gode parkeringsarealer som utgangspunkt for turer i fjellområdet De Syv Søstre. Dette blir nå gjort ved at Markvoll og Breimo blir skikkelig tilrettelagt, avslutter fylkesråd Saxi.

Flere kommuner bør søke

Fylkesråd Kirsti Saxi påpeker at det i år ikke kom alt for mange søknader til ordningen «Statlig medvirkning til sikring av friluftslivsområde for allmennheten», og håper flere kommuner benytter seg av søknadsmulighetene i neste runde.

– Dette kan være med å finansiere eksempelvis kjøp av eiendom for å sikre tilgang på viktige friluftsområder for allmennheten. Det er en viktig ordning med et langsiktig perspektiv, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.