Fylkeskommunen styrker fergesambandene på Helgeland i sommer. Her MF Fosen, som i fjor ble satt inn på sambandet Tjøtta-Forvik.

Setter inn ekstra ferger for å håndtere sommertrafikken

Skrevet av Roger Marthinsen
04.05.2021 19:30

Øker ferjekapasiteten på fylkesveg 17 i sommer.

Med fjoråret i minne, der koronasituasjonen ga begrensede muligheter for utenlandsreiser, antas det at også sommeren 2021 vil være preget av mange reisende med egen bil i Nordland.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen vil være i forkant, og styrker ferjekapasiteten på kystriksveiensambandet.

– Jeg ønsker at så mange som mulig skal få oppleve verdens vakreste kyst, og styrker derfor ferjekapasiteten i sommersesongen som er rett rundt hjørnet. 

Sommeren 2020 økte turisttrafikken mye mer enn noen kunne forestille seg, da landet stengte ned 12. mars. 

– Slike tilstander som var i begynnelsen av fjorårets turistsesong vil vi helst ikke oppleve igjen, og har vi vært i dialog med våre operatører for å kunne øke kapasiteten på ferjene, slik at man har tilstrekkelig kapasitet på plass før oppstart av kommende sommersesong. Det vil fortsatt kunne oppstå køer på fergeleiene, men vi tilrettelegger nå med alt ferjemateriell som er mulig, sier Bentzen. 

I tillegg til allerede etablert sommerforsterkning i henhold til kontraktene, planlegges det ytterligere økt kapasitet på sambandene Forøy-Ågskardet, Jektvik-Kilboghamn, Tjøtta-Forvik, Igerøy-Tjøtta , Vennesund-Holm og Festvåg-Misten. 

Kilboghamn–Jektvik skal forsterkes med ei ekstra ferje, slik at sambandet totalt vil bli operert med tre fartøy. Dette er identisk med "bemanningen" i sambandet sommeren 2020. 

For sambandet Forøy-Ågskardet planlegges det med å sette inn ett større fartøy, samt at man for sommerperioden setter inn et fjerde skift slik at man kan øke antall avganger. 

På Tjøtta–Forvik planlegges det med en totalkapasitet lik 2020.

[annonse]
På Igerøy–Tjøtta dobles kapasiteten gjennom å erstatte et 25 pbe-fartøy med et fartøy med kapasitet på 50 personbilenheter. 

Ekstrakapasiteten på Vennesund–Holm blir utvidet, slik at man opererer med fullsupplering i perioden 14. juni til 8. august.

Bent-Joacim Bentzen påpeker at økt kapasitet på sambandene medfører en bedre trafikkavvikling og økt aktivitet langs fylkesveg 17. Senest i går hadde han et svært positivt møte med reiselivsnæringen. 

– Økt kapasitet på ferjetrafikken, vil gi økt verdiskapning for reiselivet og næringslivet i regionen. I tillegg reduserer man risikoen for smittespredning ved at man får mindre ansamlinger av ventende ferjepassasjerer ved kaiene, sier Bentzen. 

Kostnadene for økt ferjekapasitet for sommeren 2021 er beregnet til rundt 15 millioner kroner. 

– Dette er en styrking som selvsagt kommer turistnæringen til gode. Det vil gi det lokale næringslivet og befolkningen som bor på Helgelandskysten bedre frekvens og kapasitet for sommeren vi har foran oss. Vi gjør dette for å legge til rette for en fantastisk sommer i Norges vakreste fylke, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.