Stortingsrepresentant for Senterpartiet Nordland, Siv Mossleth. Foto: Stortinget

Senterpartiet satser mer

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
15.11.2019 12:10

SP'S ALTERNATIVE STATSBUDSJETT: Kystpakken til Senterpartiet er på 450 millioner mer enn regjeringas forslag.

Kystpakken til Senterpartiet er på 450 millioner mer enn regjeringas forslag. 200 millioner går til havner, fiskerihavner og farledstiltak. 50 millioner er for å få mer gods over fra vei til sjø, og i rammen til fylkeskommunene foreslår vi en pott på 200 mill. kroner for å «Satse på klimavennlige ferger og båter», det opplyser Senterpartiets, Siv Mossleth i Transport- og kommunikasjonskomiteen i en pressemelding.

Senterpartiet gir én milliard til fylkesveiene og 200 millioner til rassikring til fylkesveier. Alt dette ut over regjeringens eget forslag til statsbudsjett for 2020. 

– De drastiske kuttforslagene som fylkestinget i Nordland må ta stilling til kommer av at regjeringa ikke sørger for nok penger til fylkeskommunene. Det går utover både samferdsel og videregående skoler, og særlig ramma blir et distriktsfylke med lang kystlinje som Nordland, sier Mossleth som i dag er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Senterpartiet mener dette er uakseptabelt, og legger inn en kystsatsing på 450 millioner i det alternative statsbudsjett for 2020. Dette for å kompensere for noe av den ekstra kostnaden båt- og ferjefylkene har i forhold til de andre fylkene. Vi legger også inn en milliard kroner ekstra til fylkesveiene, i tillegg til 200 millioner til rassikring på disse veiene.

– Det er forståelig at det kommer fakkeltog etter fakkeltog i Nordland. Det som er uforståelig er at stortingsflertallet, altså regjeringspartiene, vil påføre skoleelever, næringsliv og pendlere økte bekymringer av en slik størrelse som vi nå ser i alle kystfylka, sier Mossleth og fortsetter. 

– Fylkeskommunene har store utgifter knyttet til samferdsel i et langt og smalt kystfylke, og omlegginga til miljøvennlige ferjer og båter koster mye. Senterpartiet har gjort flere grep for å bøte på dette. Blant annet fremmet vi representantforslag om «å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift» og «at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar», men vi fikk ikke flertall i Stortinget. Nå er det på tide at regjeringen og stortingsflertallet ser at det er nødvendig å satse på både på fylkesveiene og kystfylkene, avslutter Mossleth.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.