Illustrasjonsfoto. Plassering av sykehus på Helgeland. Foto: Jens-A. Remmen Wiken

Stor mobilisering: – Vi oppfordrer alle til å møte opp på rådhuset i dag

I forkant av Helse Nords møte i rådhuset i Mosjøen i dag, sender folkegruppen "Hovedsykehus ETT Helgeland" ut ny informasjon om sine standpunkter i sykehussaken på Helgeland.

Gruppen oppfordrer også til folke-oppmøte utenfor rådhuset i dag klokken 13.30.

Sterke meninger, mange argumenter, og de mener alvor

De har tatt det hele tilbake til den opprinnelige planen som en gang var, og ønsker å vise at dagens planer med splittet sykehus ikke er det som var tanken dra det hele startet tilbake i 2013.

Vefsn No omtalte 6. oktober arbeid fra gruppen som ble innsendt til Helse Nord.

– Helgeland hadde i 2013 en drøm om en bedre helsetjeneste fremført av ordførerne med sykehus i sine byer (ETT felles sykehus). Dette ønsket ble videre bekreftet i utviklingsplanen av 2014, hvor sykehusansatte fra alle enhetene var godt representert. Dette var altså de ansattes ønske om fremtidens Helgelandssykehus (HSYK), og var godt fundert faglig og økonomisk, skriver gruppen i sin melding på epost i dag.

Gruppen forklarer i sitt skriv at for kommunene sør for Korgfjellet, ble aksen Mosjøen- Sandnessjøen lansert som mulig området for lokalisering, vel vitende at det var Helse Nord som skulle vedta tomtevalget til slutt.  

– Utredninger foretatt utenfor HSYK systemet peker alle på Mosjøen, eller Nyland, som det beste alternativet for alle på Helgeland.  Tovåsen vil likevel kunne fungere som et kompromiss, vel vitende om at man gir fra seg store effektivitetsgevinster.

– Den tyngste utredningen som peker på Mosjøen området ble publisert i dagens medisin i 2018, og var utført i regi av universitetet i Oslo [...] Denne rapporten sa rett ut at Sandnessjøen sykehus burde legges ned siden lokasjonen var usentralt i forhold til befolkningen som skal benytte sykehuset, skriver de.

(Forsetter under annonsen)

[annonse]
Kommunene i sørlige Helgeland

– For Hattfjelldal, Grane og store deler av Sør-Helgeland var og er det Mosjøen som er det foretrukne alternativ for ETT Sykehus, slik har det vært helt fra starten av prosessen, skriver de.

Gruppens skriv inneholder også økonomiske analyser av regnskap og kostnader for et nytt sykehus, og forklarer at om Helgelandssykehuset (HSYK) skal kunne bygge nytt er det to faktorer som er viktig. Dette er bærekraft og egenkapitalandelen (EK). Fokuset er på EK. Det er forutsatt at helseforetakene ikke kan komme under 20prosent EK-andel etter investeringer.

– EK i Helgelandssykehuset var på 0,9 milliarder pr 31.12.2020, noe som indikerer en maksimal totalbalanse på 4,5 milliarder. Helse Nord forutsatte i styresak 1.10-21 at HSYK skulle gi 350 mill. i ytterligere overskudd i årene 2021-2027, noe som gir en beregnet EK på 1,25 milliarder i 2027, eller en maksimal total balanse på 6,25 milliarder. Regnskapet pr 31.12.2020 viser at HSYK allerede har brukt opp ca. 725.mill. av totalkapitalen på eksisterende investeringer, forklarer de.

Resultat

– Situasjonen i dag er at HSYK bare har egenkapital til å bære en nyinvestering på 3,77 MRD. Dette vil si at nybyggalternativet er ute, og oppussingsprosjektet lever farlig. 0-alternativet lever likevel trygt.

– Du må kjenne fortida for å forstå nåtida, når du skal planlegge fremtida, skriver de til slutt.

---

Skrivet er signert Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem.