Fra stiftelsesmøtet i Festivalnettverk Helgeland (f.v.): Marius Fagerli fra Innovasjon Norge, Carl Ninian Wika fra Festspillene Helgeland, Bjørn Bonsaksen fra Smeltedigelen Musikkfestival, Otto Jonny Derås fra Klemetspelet, Magnar Skreslett fra Hemnesjazz, Ingrid Alte Westmann fra Verket Musikkfestival, Morten Sæterhaug fra Smeltedigelen Musikkfestival og Verket Musikkfestival, Marlene Jordbru fra Kunnskapsparken Helgeland, Roar Møller fra Festspillene Helgeland, Inger Lise Pettersen fra Klemetspelet, Raymond Værnes og Morten Johansen fra Havnafestivalen, Morten R. Horn fra Rootsfestivalen, Martin Rugelsjøen Lie fra Trænafestivalen og Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland.

Samspill for bærekraftige festivaler på Helgeland

Skrevet av Kristian Rødvand
08.07.2020 11:52

Åtte festivaler forener krefter i Festivalnettverk Helgeland: - Det er viktigere enn noen gang å stå sammen.

Det finnes et bredt spekter av festivaler på Helgeland og nå har åtte festivaler fra Brønnøy, Alstahaug, Rana, Vefsn, Hemnes og Træna gått sammen om å starte et festivalnettverk på Helgeland.

Disse er Smeltedigelen Musikkfestival AS, Festspillene Helgeland AS, Havnafestivalen AS, Hemnesjazz, Klemetspelet, Trænafestivalen, Rootsfestivalen og Verket Musikkfestival.

I oktober i fjor begynte flere festivaler å diskutere et mulig framtidig samarbeid, og allerede 6. februar i år ble Festivalnettverk Helgeland en realitet. Det overordnede målet er å øke lønnsomheten og bidra til bærekraftige festivaler på Helgeland.

Festivalene i nettverket er solide kulturaktører og hadde i fjor en samlet omsetning på over 50 millioner. I tillegg engasjerer de tusenvis av besøkende og frivillige i hele regionen.

Likevel mener festivalene de kan bli enda bedre, at de har mye å lære av hverandre og at de kan bli sterkere sammen. 2020 har så langt vært et spesielt år for festivalene og koronapandemien har rammet de hardt.

Flere av festivalene i nettverket har måttet avlyse årets arrangement og det er kanskje viktigere enn noen gang å stå sammen.

Siden oppstarten av nettverket har festivalene fått både Kunnskapsparken Helgeland, Innovasjon Norge og Helgeland Sparebank med på laget. 

– Dette er et godt tiltak og at det er positivt at så mange festivaler ønsker å samarbeide. Han legger til at de ønsker å støtte opp om nettverket slik at festivalene kan fortsette å gi folk på Helgeland gode opplevelser, sier daglig leder i Helgeland Sparebanks gavestiftelse, Jørn Breivik.

Nettverket ønsker å bidra til bærekraftige festivaler på Helgeland og har valgt seg ut tre av FNs bærekraftsmål innen økonomi, samfunn og miljø. Festivalene ønsker å bidra til:

  • økonomisk vekst gjennom å skape flere arbeidsplasser, støtte opp om lokal kultur, produkter og leverandører
  • et bedre samfunn gjennom å tilby opplevelser som har betydning for attraktivitet og bolyst
  • et bedre miljø gjennom ansvarlig forbruk, deling av utstyr, bruk av lokale leverandører, redusere avfall og øke fokuset på effektiv bruk av ressurser
[annonse]
Det første året skal festivalene bli kjent med hverandre gjennom en kartlegging, felles samlinger, kurs og en studietur.

– Det ikke har vært gjennomført en omfattende kartlegging av festivalene på Helgeland siden 2014 og det er på tide å få et oppdatert bilde av deres bidrag til regionen. I 2014 så vi at de hadde en samlet omsetning på 45 millioner, over 97 000 besøkende og ca. 2100 frivillige. Det har skjedd mye siden da og vi ønsker å få frem at festivalene er viktige samfunnsaktører som bidrar til både stedsutvikling og attraktivitet, sier prosjektleder for Festivalnettverk Helgeland, Marlene Jordbru.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.