Jenny Myklebust står i spissen for nok en konferanse om høyere utdanning på Helgeland. Foto: Roger Marthinsen

Samler sterkt panel til sin fjerde konferanse om utdanning på Helgeland

Skrevet av Roger Marthinsen
01.09.2020 07:33

Både stortingspolitikere, ordførere og studenter deltar når konferansen "Hvordan sikre høgere utdanning på Helgeland?" rulles i gang på Nesna denne måneden. Ordfører Berit Hundåla deltar i panelet.

10. september blir det igjen arrangert en utdanningspolitisk konferanse på Nesna. Dette er den fjerde konferansen som blir arrangert på stedet, etter at Nord universitet vedtok å legge ned Campus Nesna. Arrangører for konferansen er Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland, Nesna kommune og Kvinneuniversitetet i Norden.

Dette fremgår av en pressemelding.

På den kommende konferansen vil man stille spørsmål om hvem som tar den regionale høgskolen sin rolle og samfunnsansvar og med et særlig fokus på de kommunale behovene for utdanna personale til skole, barnehage og helsevesenet.

– Vi hadde først planlagt konferansen i mars, men så kom koronasituasjonen og vi måtte utsette arrangementet på ubestemt tid. Nå er situasjonen mer avklart, og det blir arrangert ulike konferanser rundt omkring. Vi legger stor vekt på å følge smittevernreglene og for å få dette på plass på beste vis, vil arrangementet foregå på Havblikk Camping, og av smitteverngrunner har vi satt en øvre grense på femti deltakere under konferansen, sier leder for Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust.

– Vi er veldig fornøyde med at de fleste av innlederne som hadde planlagt å delta i mars, også stiller den 10. september, sier Nesna-ordfører Hanne Davidsen.

Tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, kommer til konferansen for å snakke om strukturreformen og konsekvensene for de regionale utfordringene.

Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland, skal formidle hvordan UiT jobber på dette feltet.

Karl Jan Solstad har gjennom et langt liv jobbet for å utvikle lærerutdanninga i Nordland og Nord-Norge, og han kommer til konferansen for å stille spørsmålet;  "Lærerutdanninga i Nordland, nord og ned?"

– Konferansen vil gi stor kunnskap til alle som jobber med å videreføre og videreutvikle det høgere utdanningstilbudet som vi har hatt på Helgeland, sier Davidsen.

[annonse]
– Vi har også noen innledere i tillegg til de som var satt opp i det første programmet, skyter Myklebust inn.

Også sentrale politikere har bekreftet sin ankomst. Bjørnar Skjæran, nestleder i AP, er aktuell debattant på bakgrunn av APs nylige innspill til en nordområdesatsning. Også SVs Mona Fagerås, som er medlem i Utdanningskomiteen på Stortinget, kommer tilbake til Nesna.

Renate Nordnes, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, vil orientere om hvordan situasjonen er når det gjelder behovet for utdannede lærere og førskolelærere, både på nasjonalt og regionalt nivå.

Også lokalpolitikere er invitert. 

– Gjennom konferansen vil vi synliggjøre de utfordringene som kommunene på Helgeland har når det gjelder å rekruttere lærere, barnehagelærere og sykepleiere for å kunne ivareta primæroppgavene i velferdstilbudet. Derfor vil vi gjennomføre en paneldebatt der ordførerne på Helgeland er hovedaktørene. Så langt har ordførerne fra Grane, Vefsn, Alstahaug, Leirfjord og Nesna sagt ja til å sitte i panelet, sier Myklebust.

Det legges også opp til en egen bolk med innspill fra privat og offentlig sektor på Helgeland. Kristian Johnsen, Let Sea, fra Dønna, Reidal Ryssdal fra Rana Utviklingsselskap og Liv-Åse Lorentzen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Herøy kommune, skal her delta.

Studentene har naturlig nok også en rolle i en slik konferanse, og student Kathrine Øynes Dishington Johnsen skal fortelle om hvordan situasjonen er for de studentene som nå går på Campus Nesna. Leif Elsvatn fra Hattfjelldal vil orientere om erfaringer med utdanning innenfor sørsamisk språk og kultur.

– Vi har erfaring for at slike utdanningspolitiske konferanser er viktige for stadig å holde liv i en utdanningspolitisk debatt, slik at vi har grundig kjennskap til utfordringene på feltet og at vi kan bygge nettverk slik at vi kan løfte fram disse utfordringene i den valgkampen som vi når står overfor, sier Jenny Myklebust.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.