Samarbeider om sykepleierutdanning i Sandnessjøen

Skrevet av Roger Marthinsen
24.01.2020 16:43

Et samarbeidsprosjekt mellom VID vitenskapelig høgskole, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset skal utrede muligheten for oppstart av desentralisert sykepleieutdanning i Sandnessjøen.

Det er i en felles pressemelding fra Helgelandssykehuset, Alstahaug kommune og VID vitenskapelig høgskole, det fremgår at det samarbeides om å etablere tilbud om desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen.

VID har lang erfaring med desentraliserte studier, med svært god gjennomføringsgrad. Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er derfor glad for å ha med VID i dette arbeidet, fremgår det av pressemeldingen.

Prosjektgruppen er sammensatt av ledelse og vitenskapelig ansatte fra VID, ledelse og sykepleiefaglig kompetanse i Alstahaug kommune (som ivaretar representasjon fra kommunene på Helgeland), Sandnessjøen videregående skole og Helgeland regionråd. Helgelandssykehuset stiller med prosjektleder og sykepleierfaglig kompetanse fra spesialisthelsetjenesten.

Prosjektgruppen hadde sitt første møte i går, torsdag 23. januar, og det er planlagt ytterligere tre møter frem til 1. mars. Prosjektgruppens hovedfokus er å etablere prosjektorganisasjonen, finne økonomiske samarbeidspartnere som gjør prosjektet realiserbart, og jobbe med å utvikle profil på studiet som særlig ivaretar sykepleierens roller i kommunehelsetjenesten.

Velferdsteknologiske muligheter og utvikling, nye veiledningsmodeller, samt tilrettelegging for forskning vil stå sentralt. Det er et mål at utdanningen skal være bærekraftig med tanke på miljø og økonomi. Prosjektet skal derfor utrede digitale undervisningsmodeller, står det.


 
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.