Foto: Roger Marthinsen

Så mange ble tatt av UP i 2020

Skrevet av Roger Marthinsen
07.01.2021 10:09

Statistikken viser positive trekk på flere punkter.

2020 ga en svak nedgang i både omfanget av ruskjøring og antall grove fartsovertredelser, i Utrykningspolitiets distrikt 5, Nordland, Troms og Finnmark.

Dette fremkommer av årsrapporten for UP, som ble lagt frem i dag.  

– Antall fartsreaksjoner har økt, og det kan ha en sammenheng med at vi fikk gjennomført flere fartskontroller som følge av at vi på grunn av Covid-19 gjennomførte færre ruskontroller. Til tross for økning i antall fartsreaksjoner er det færre grove fartsovertredelser og førerkortbeslag, sier distriktsleder for UP-distrikt 5, Nordland, Troms og Finnmark, politiinspektør Geir Harald Marthinsen. 

* Dette er statistikk fra Utrykningspolitiet og inkluderer ikke tall fra lokalt politi

Nedgang i antall rusøvsløringer kan ha en sammenheng med at færre er rustestet i 2020.

Marthinsen finner det gledelig å registrere nedgang i antall dødsulykker i 2020.

– Med 95 trafikkdrepte – som selvsagt er 95 for mange – er vi for første gang i nyere tid under 100 trafikkdrepte, sier sjefen for Utrykningspolitiet i Nord-Norge. 

– Målet med vår kontrollaktivitet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag, sier UP-sjefen.

– Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken, sier UP-sjef Marthinsen, som også benytter anledningen til å oppfordre bilister til å være ekstra varsomme på veiene, nå som kjøreforholdene kan variere en god del.

[annonse]
– Og husk; «rusfri bak rattet», sier politiinspektør Geir Harald Marthinsen.

----------

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.