Tirsdag deltok Rune Krutå, Jonas Gahr Støre og Geir Waage på industrikonferansen i Rana. Pressefoto

Rune Krutå: – Vi leverer nå et forslag som industrien har etterspurt lenge

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
11.06.2019 16:00 - OPPDATERT 12.06.2019 11:01

– Industrien trengs for det grønne skiftet.

– Ren og rikelig, fornybar norsk energi skal bidra til at vi skaper klimavennlige og trygge arbeidsplasser i Norge, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet i ei pressemelding. Tirsdag var han på industrikonferanse i Mo i Rana, og snakker gjerne om kraft og industri.

Strømprisen og hvordan den påvirkes av nettkostnader, vurderes nøye av industrien før investeringsbeslutninger fattes. Store forbrukere med høy brukstid, som kraftforedlende industri eller petroleumsvirksomhet, er koblet til transmisjons- eller regionalnettet. Når man skal beregne nettkostnadene for industrien, blir kostnadene ulike avhengige av om industrien er knyttet til det nasjonale transmisjonsnettet eller regionalnettene. Det mener Arbeiderpartiet er urimelig.

– Store kraftforbrukere med høy brukstid bør sikres en likeverdig strømtariff uavhengig av om man er tilkoblet transmisjonsnettet eller regionalnettet, sier leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Vi har derfor bedt om at disse bedriftene skal betale tariff uavhengig av nettnivå de er tilknyttet.

– Ren og rimelig kraft gir industriproduksjon med lavere utslipp i Norge. Vår industri kan konkurrere om å ta i bruk klimavennlig teknologi og levere mer klimavennlige produkter, sier ordfører i Rana Geir Waage.

– Arbeiderpartiet leverer nå et forslag som industrien har etterspurt lenge. Dette forslaget vil gi den norske industrien like vilkår når det gjelder kostnader i strømnettet, sier Rune Krutå, ordførerkandidat i Vefsn.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.