Riv bommene i Vefsn

Skrevet av Knut Wulff Hansen, leder VTP
02.06.2019 22:33 - OPPDATERT 03.06.2019 10:33

LESERBREV: Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) ble startet for vel fire år siden. Partiet oppnådde ved forrige kommunevalg nesten 10 prosent av stemmene. Hovedsaken den gang var kampen mot de urettferdige bommene som skilte kommunen på flere steder. Partiet med Roy Brubakk i spissen gjorde en fantastisk innsats og eide etter hvert bompengesaken.

Samferdselsutbyggingen i Norge øker og parallelt med den øker den økonomiske belastningen for bilistene. Nå skal bilistene ikke bare betale for veiutbygging, men også for alt fra kollektivtransport til sykkelstier. Belastningen på bilistene har nådd et metningspunkt. Det er sterk medvind for alle bomprotestpartier og denne uken har Fremskrittspartiet innkalt il ekstraordinært landsmøte med bompenger som sak.

Utbygging av vei og kollektivtransport er nødvendig i Norge. Når det gjelder finansieringen har vi flere og mer rettferdige valg enn i dag. Oljefondet vårt er snart ti tusen milliarder kroner og bare siden nyttår har det økt med over 700 milliarder. Investering i infrastruktur er en sikker og varig innvestering, mens vi lett kan tape flere tusen milliarder over natta på nasjonens aksjeinvesteringer.

Vi tror at Fremskrittspartiet i deres ekstraordinære landsmøte denne uken vil kreve lettelser i bomsatsene eller kreve flere bomstasjoner fjernet. Dette er viktige symbolsaker for dem og regjeringssamarbeidet kan stå på spill. Bompengesaken er også i denne valgkampen veldig viktig for VTP. I Vefsn er den direkte
distriktsfiendtlig og den er et hinder i utbyggingen av et felles bo - og arbeidsmarked.
Interkommunalt i regionen er bomsatsene også urettferdig, da noen kommuner betaler mindre for mer vei og andre mye for lite vei.

VTP vil fremme en sak for kommunestyret i denne måneden om at Vefsn kommune sender en søknad til departementet om at bomstasjonene i Vefsn avvikles. Hvis vi ikke søker nå vil aldri våre bomstasjoner bli prioritert i denne viktige symbolsaken for regjeringen.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.