EN NY OG BEDRE HVERDAG: Kine Mosheim-Lysfjord og Vefsn Tverrpolitiske Parti har klare visjoner for hvordan de skal skape en kommune hvor du blir møtt med positivisme og hvor engasjement blir belønnet.

Vil ta politikken tilbake til folket

Skrevet for Vefsn Tverrpolitiske Parti
07.08.2019 18:41 - OPPDATERT 10.09.2019 16:49

Vefsn skal gå fra å være en tja-kommune til en ja-kommune og det historiske mindreverdighetskomplekset skal begraves én gang for alle.

– Nå er det på høy tid at vi retter ryggen, får stoltheten tilbake og krever vår rett slik at innbyggerne får den kommunen de fortjener, sier ordførerkandidat for Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) Kine Mosheim-Lysfjord.

MÅ TA MAKTA TILBAKE

Og et av de første grepene de ønsker å ta, er å fjerne makt fra byråkrater og administrasjonen på kommunehuset.

– Som politikere er vi valgt inn for å styre kommunen på vegne av innbyggerne. Da kan vi ikke gjemme oss bak forklaringer om at en rekke avgjørelser er delegert til rådmann og etatsledere, sier Mosheim-Lysfjord.

Saken fortsetter under bildet.

FAMILIEVENNLIG KOMMUNE: Kine glemmer aldri bryllupsdagen, her sammen med sin mann Thor Arne Mosheim-Lysfjord. Skvadronmester og 1.maskinist hos Kystvakta. Og de to barna Julian og Heine.

FOLKETS TJENERE

Hun og partiet er krystallklare på at kommunalt ansatte må innse at de er folkets tjenere - litt som i det engelske uttrykket «public servant». De skal legge til rette for vekst og velferd og ha en grunnleggende positiv innstilling.

– Vi må se på kommunen som en bedrift. Velgerne er aksjonærene, rådmannen er daglig leder, ordføreren er styreleder og kommunestyret er styret, sier Mosheim-Lysfjord. 

DEMOKRATISK UNDERSKUDD

Som drar frem et konkret eksempel på hvor galt det kan gå. En dag ble det plutselig skrudd opp et parkering forbudt-skilt utenfor en kafé, noe som ville skape store problemer for bedriften.

– Da vi sjekket var dette noe verken rådmann eller ordfører hadde kjennskap til. Myndigheten til å sette opp slike skilt var med andre unntatt enhver form for demokratisk kontroll. Da er det innlysende at vi må iverksette en betydelig innstramming.

Saken fortsetter under bildet.

NATURLIG PARADIS: – Hvis du bor i Vefsn er du omkranset av en eventyrlig natur og de magiske opplevelsene venter på deg bak neste sving, sier Kine. Som her har landet en skikkelig fangst.

PRAGMATISKE LØSNINGER

Fordelen med et tverrpolitisk parti er at man ikke trenger å ta hensyn til ideologiske hindringer. Politikken skal være blå når det er nødvendig, rød hvis det trengs og grønn der dette tjener saken:

– Det som er billigst og best skal velges uten hensyn til politisk ståsted, sier Mosheim-Lysfjord.

Den 32 år gamle to-barnsmoren er vokst opp i Drevja og er levende opptatt av at også bygda skal få et like godt tilbud som sentrum. Og så må Vefsn komme seg i førersetet og ta styringen.

– Tidvis har kommunen vært som en liten hund som løper rundt og napper andre i buksebeina. Vi klager, sutrer og synes synd på oss selv.

Saken fortsetter under bildet.

DET ENKLE ER ER DET BESTE: – Som tverrpolitisk parti er vi ikke sperret inne bak ideologiske gjerder. – Det som er billigst og best skal velges uten hensyn til politisk ståsted, sier Kine Mosheim-Lysfjord.

FØRE VAR - IKKE ETTER SNAR

Et eksempel på dette var da det plutselig forsvant en rekke NAV-jobber fra kommunen. Først da reagerte den politiske ledelsen og reiste til Oslo for å protestere. Til ingen nytte.

– De var knapt kommet hjem i igjen før vi kan lese i media at det er etablert 50 nye arbeidsplasser på Mo. For der hadde de ligger i forkant og jobbet frem et konkret og realiserbart prosjekt. Det betyr av Vefsn kommune må være føre var, ikke etter snar.

Viktige kampsaker for VTP er blant annet:

  • En aktiv og offensiv næringspolitikk som skaper forutsigbare rammer og som belønner initiativ og gründertenking
  • Utvikle Vefsn til en enda mer attraktiv destinasjon for norske og utenlandske turister
  • Fjerne eiendomsskatt og bompenger
  • Et nytt hovedsykehus med beliggenhet i Vefsn
  • Skolestrukturen skal ikke røres med mindre det foreligger svært sterke grunner for det
  • Et forsterket samarbeid mellom næringsliv, idrett, kultur og kompetansemiljøer

Saken fortsetter under bildet.

KVITRENDE LIV:  Kine er dypt interessert i alt som lever og har sin egen hønsegård. Her sjekker hun hvordan det går med kyllingene.

 VERDENS BESTE SMÅBY

– Egentlig har vi verdens beste utgangspunkt, en trygg og stabil småby omkranset av vakker natur. Dette burde være et sted bedrifter har lyst til å etablere seg. Dette burde være en by som folk mer enn gjerne flytter tilbake til, sier Kine Mosheim-Lysfjord.

Og det er nettopp et slik Vefsn og Mosjøen VTP vil bidra til å skape de neste fire årene:

– Det eneste vi nå trenger er folkevalgte som fokuserer på saker og løsninger. Politikere som tør å rydde opp i byråkratiet og som forankrer alt de gjør i en klar visjon:

– Det som er best for innbyggerne og næringslivet i Vefsn.