VIL HJELPE DE UNGE INN PÅ BOLIGMARKEDET

I et stadig tøffere markedet blir det vanskelig å få foten innenfor døra når du er i etableringsfasen. Det vil MBBL gjøre noe med.

En utstrakt hånd: – «Leie før eie» er vårt tilbud som skal sørge for at det blir lettere for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet, sier disponent Trond-Arne Lund i Mosjøen og Omegn Boligbyggelag.

 

Tilbyr gode råd: – Våre forvaltningseksperter kan sørge for at ditt borettslag eller boligsameie sparer store penger når det gjelder blant annet vedlikehold, sier forvaltningskonsulentene Aina Tangstad (t.h.) og Jenni Lill Johansen. 

 

– Vi har startet et prosjekt hvor det er mulig med leie før eie, sier disponent Trond-Arne Lund i Mosjøen og Omegn Boligbyggelag.

Dette er ikke noen ny modell, den har vært testet ut av flere andre boligbyggelag i Norge. Og erfaringene viser at dette faktisk er en konkret mulighet for førstegangs- etablerere til å komme seg inn i markedet.

SITTER FAST I LEIEMARKEDET

Lund har inntrykk av at ganske mange ungdommer eller førstegangsetablerere kommer seg inn i boligmarkedet ved at foreldre eller andre nærstående kausjonerer for manglende egenkapital. De som ikke har denne muligheten faller utenom og må inn i leiemarkedet, og blir der. For kravene er tøffe. Myndighetene krever 15 prosent egenkapital og du får ikke låne mer enn fem ganger brutto husstands-inntekt. Med tilbudet fra MBBL kan du leie en bolig i for eksempel fem år.

VERDIFULL EGENKAPITAL
I løpet av disse fem årene vil boligen stige i pris. Denne gevinsten kan da leietakeren ta med seg som egenkapital. Og basert på historiske tall så er sjansen stor for en slik gevinst, da prisene de siste 25 årene har steget jevnt og trutt, sier Lund, I Vefsn investerte en førstegangskjøper 1,65 millioner kroner i 2010. Ni år senere var dette beløpet steget til 2,34 millioner kroner. Noe som altså utgjør 690.000 kroner som kan forvandles til helt avgjørende egenkapital.

BOLIGSAMVIRKETS VISJON

Leie før eie er helt i tråd med visjonen og grunntanken i boligsamvirket. En ordning som ble opprettet for å skape en mer sosialt rettferdig boligpolitikk. MBBL ble stiftet så langt tilbake som i 1947 og forvalter i dag over 1.300 små og store leiligheter i 70 tilsluttede borettslag og boligsameier. De fleste av borettslagene ligger i Vefsn kommune, men det er også bygd borettslag i nabokommunene Grane og Hattfjelldal. I tillegg forvalter MBBL noen boligsameier. Og nettopp ordet forvaltning er et begrep med stor verdi, noe kanskje ikke alle er klar over. MBBL kan tilby kompetanse som kan forebygge store og unødvendige utgifter.

KAN SPARE STORE PENGER
Vi kan sette opp en vedlikeholdsplan med kostnads- oversikt for 10 år fremover, slik at beboerne unngår uventede økninger i felleskostnadene, sier forvaltnings- konsulent Aina Tangstad.
Manglende planlegging fører ofte til betydelige ekstrakostnader som et borettslag eller sameie kunne ha unngått hvis det hadde vært investert i en langsiktig plan, understreker forvaltningskonsulent Jenni Lill Johansen. MBBL kan også bidra med tung kompetanse og lang erfaring når det gjelder styrearbeid og utarbeidelse av HMS-planer.

INN I NYE LOKALER

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL) har de siste fem årene leid lokaler hos Helgeland Sparebank (HSB) i Strandgata 31, samlokalisert med banken og deres egen eiendomsmegler REDE Eiendomsmegling AS (REDE). Som en konsekvens av at HSB har solgt samtlige aksjer i REDE til MBBL og MOBO Helgeland er det ifølge boligbyggerlaget naturlig at de nå bytter lokasjon. Nytt tilholdssted vil derfor bli på Sjøsiden senter i 2. etasje, inngang ved Bunnpris. Men det tette samarbeidet med REDE Eiendomsmegling skal fortsette: Det har stor verdi for oss å ha et meglerforetak som kjenner oss og våre medlemmer, sier disponent Tor Arne Lund. REDE Eiendomsmegling er definitivt vår og andel- seiernes megler.