KVINNEN FRA HAVET: – Vi er nødt til å skape en politikk som er til for hele kysten, ikke bare trålredere og kvotebaroner, mener SV’s førstekandidat i Nordland, Mona Fagerås.

– Vi trenger økt velferd, ikke flere kutt

Hun brenner for rettferdighet og lik rett til utdanning. Mona Fagerås er din garantist for et politisk skifte i Norge.

– Jeg blir rett og slett grundig provosert når det blir gitt enorme skattelettelser til de aller rikeste. Når regjeringens egen utredning i tillegg viser at dette ikke skaper nye arbeidsplasser, så blir mangelen på logikk komplett.

LANG FARTSTID

Mona Fagerås har fire år bak seg på Stortinget og jobber hardt for fire nye. Som fersk representant ble hun SV’s utdanningspolitiske talsperson, noe hun er både stolt og ydmyk over.

Så er hun da heller ingen politisk nybegynner etter 17 år i kommunestyret i Vestvågøy og to år som fylkesråd for næring og regional utvikling i Nordland.

Saken fortsetter under bildet.

 DISTRIKTS-OPPRØR: – Dagens regjering har ført en sentraliseringspolitikk som utarmer distrikts-Norge. Nå er det på tide med et realt opprør, sier Mona Fagerås. SV har også vært tydelige på at Nord-Norgebanen skal realiseres. Det skulle bare mangle i en tid hvor utslipp skal ned og energieffektiv transport av gods skal opp.

Med lang fartstid som lærer og rektor er det ikke unaturlig at utdanning står hennes hjerte nært. Og engasjementet kom tidlig:

NØDT TIL Å BLI SOSIALIST

– Mamma fikk aldri mer enn sju års skolegang. Familien hadde ikke råd til at hun fikk ta realskolen. Dette er altså generasjonen før min. Det sier litt om hvilken utvikling vi har hatt.

Fagerås minnes også fortellingen om oldemoren som slet med å skaffe mat til sine seks barn. Hun som ble møtt med forakt hos fattigforstanderen. Hun som hentet en sau på fjellet og ville bytte den mot mel, smør og sukker på butikken.

– Det er jo ikke rart at du blir sosialist når du har slike historier i familien, sier Fagerås.

Saken fortsetter under bildet.

ET GRØNT SKIFTE: – Det er helt åpenbart at det grønne skiftet er kommet for å bli. Derfor må vi jo bare slutte å lete etter olje og satse på fornybar energi og grønne næringer, sier Mona Fagerås. -Bodø har alle forutsetninger for å bli et sentrum for utprøving og innfasing av nullutslippsteknologi i luftfarten, med de sterke luftfartsfaglige aktivitetene og aktørene som allerede er etablert her. Ei slik satsing vil ha stor betydning for norsk teknologiutvikling og fremtidsmuligheter i distriktene, sier Fagerås engasjert.

FARLIG SENTRALISERING

Norge har kommet langt siden den gangen, men Fagerås ser at det blinker noen faretruende varsellamper:

– Når folketallet i Nordland synker med 4000 personer i løpet av to år, er det all grunn til å slå alarm. Dette, koblet opp mot en sentraliseringspolitikk som utarmer distrikts-Norge, blir en meget farlig utvikling.

Sentralt i kampen for å styrke Nordland og Nord-Norge, står muligheten til høyere utdanning lokalt. Derfor mener Fagerås at det var helt meningsløst å legge ned lærerutdanningen på Nesna.

NEKTER Å GI OPP

— Vi vet at over 60 prosent av studentene tar seg jobb i nærheten av der de har tatt sin utdanning. Derfor er det så viktig at vi har slike utdanningsinstitusjoner lokalisert i distriktene. Lærerutdanninga på Nesna har levert lærere til distriktskommuner, både på Helgeland, Nordland og resten av landet i over hundre år.

Saken fortsetter under bildet.

LIK RETT TIL LIK UTDANNING: – Noe av de mest grunnleggende i Norge er lik rett til lik utdanning. Da må vi også legge til rette for høyere utdanning i distriktene, mener Mona Fagerås.

Derfor har hun og SV heller ikke gitt opp å gjenreise Campus Nesna og berge 100 kompetansearbeidsplasser.

– Kommer vi i regjeringsposisjon er det fortsatt mulig å gjøre noe med dette.

Og når man legger ned sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, så er dette en del av den samme, distriktsfiendtlige politikken som Fagerås slåss mot.

– Det gir jo ingen mening når vi vet hvor store verdier som skapes, blant annet i Nordland, et fylke som er lokomotivet i nord. Vi kan ikke sitte stille og se på politikk som undergraver vår egen eksistens. Utdanningstilbudet i nord må styrkes, ikke bygges ned!

VIL STANSE NEDLEGGELSE

Et annet eksempel er den omstridte nedleggelsen av flystasjonen på Andøya. Her er SV og Fagerås krystallklare:

– Hvis det skal forhandles om regjeringssamarbeid på rødgrønn side til høsten, vil vi kreve at beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon omgjøres.

Fiskeripolitikk er også noe Fagerås har sterke meninger om. Hun har bodd og jobbet lenge i Lofoten og vet alt om hvor viktig denne næringen er for kysten.

– Vi må ta havet tilbake! Vi trenger en ny politikk, en som er til for kystens folk – ikke bare trålredere og kvotebaroner.

Saken fortsetter under bildet.

KAMPEN OM HAVET: – Vi må ta havet tilbake! Vi trenger en ny politikk, en som er til for kystens folk – ikke bare trålredere og kvotebaroner, sier Mona Fagerås. Her sammen med SV-leder Audun Lysbakken.

MÅ SKIFTE KURS – NÅ!

De siste meningsmålingene i Nordland viser gode prognoser for SV. Når 7,5 prosent av de spurte i fylket svarte at de ville stemme på SV, så gir det Fagerås fast plass på Stortinget.

– Dette landet trenger ei ny rød-grønn regjering. Vi i SV vil at velferden skal bygges ut, ikke skjæres ned. Våre viktigste saker er å innføre gratis SFO i hele landet, sikre en tannhelsereform og styrke kommuneøkonomien for å sikre nok penger til skole og helse, sier Fagerås.

I tillegg til at hun er meget opptatt av satsing på fornybar energi:

– Vi må slutte å lete etter olje. Vi kan ikke løse fremtidens utfordringer med fortidens utgåtte verktøy.