EN FELLES KAMP: – Skal vi klare å skape ytterligere aktivitet i Mosjøen og Vefsn, er vi avhengig av at alle gode krefter jobber sammen mot et felles mål, sier ordfører Berit Hundåla (Sp).

– Vi må utnytte
engasjementet

Skrevet for Vefsn kommune
04.10.2020 20:57

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) er mektig imponert over hvordan innbyggerne har taklet korona-krisen. Nå mener hun kommunen må bygge videre på dette engasjementet.

I utgangspunktet er det ikke tvil om at Vefsn og Mosjøen står overfor store utfordringer. Synkende folketall og stadig færre offentlige arbeidsplasser. Men samtidig er det et pågangsmot her som vi kunne bruke som en motor.

VOKSER OG GROR
Hundåla viser til hvor viktig det var å få til en versjon av Tiendebyttet. Hun skryter varmt av kafé og utsteder som skaper en scene for lokale kunstnere.

Vi har alltid hatt et rikt kulturliv, med blant annet musikklinje på videregående og på folkehøgskolen. Nå ser vi også at film- bransjen blomstrer, et oppgradert platestudio har sett dagens lys og det er spennende ting på gang innen e-sport.

FLOTT DUGNADSÅND
2020 ble året da alt endre seg. 2020 ble året da norske turister oppdaget Helgeland:

Plutselig var det helt fullt på campingplassen. Etter initiativ fra Helgeland Event og Mosjøen Camping, hev kommunens folk seg rundt og i løpet av få dager hadde de foreslått ei midlertidig omregulering av et nytt område som gjorde at problemet ble løst.

Saken fortsetter under bildet.

EN NY GIV: Ordfører Berit Hundåla er overbevist om at Vefsn og Mosjøen har mye å gå på: – Hvis vi alle drar i samme retning kommer dette til å bli en suksess.

– Det er denne dugnadsånden som er gull verdt. Det er den vi må bygge videre på.
For Mosjøen og Vefsn har mye å by på for tilreisende. Nyheter som Zipline, Sherpatrapp og Via Ferrata har trukket til seg folk. Så skal vi sørge for at ting blir enda bedre tilrettelagt neste år med servicebygg og toalett. For jeg regner med at også 2021 får en sommer med meget gode besøkstall, sier Hundåla.

MÅ SATSE PÅ LANDBRUKET

Som garvet sauebonde er Hundåla også sterkt opptatt av at Helgeland har et meget solid landbruk. En næring hvor det er viktig å sikre rekrutteringen:

– I så måte er Landbruksskolen et kompetansesenter. Det samme med hestelinja på videregående. En linje som gir ungdom, og kanskje særlig jenter, et innblikk i alle de mulighetene som ligger innenfor det moderne landbruket.

Smelteverket og anodefabrikken til Alcoa er selvfølgelig den store hjørnesteinsbedriften som også sørger for et stort antall arbeidsplasser innen leverandørindustrien.

LOKAL KRAFT GIR GRØNN PROFIL

Og Hundåla er glad for Alcoa har signalisert at fabrikken og produksjonen skal utvides.

– Det er ingen selvfølge at store, internasjonale selskaper skal sikre lokale arbeidsplasser, men så sørger da også plasseringen her for at de kan holde en veldig grønn profil med lokal kraft. Av interessante satsingsområder fremover er et nytt våpen- register og - ikke minst – en utbygging av Drevjamoen:

– Her jobber vi for å etablere en rekruttskole for Heimevernet, som dekker området fra Trondheim og nordover. Vi har god plass, kort vei til skytefelt og det blir ingen kollisjon med omkringliggende aktivitet. Her kan vi med små enkle grep doble fra 45 til 90 arbeidsplasser.