Vi jobber for at Vefsn skal være en god plass å bo utenom arbeidstiden også.

Ordfører Berit Hundåla ønsker å hylle det fremtidsrettede næringslivet i Vefsn


Ordfører Berit Hundåla ønsker å hylle det fremtidsrettede næringslivet i Vefsn, og alle innbyggerne som har vært flinke til å tilpasse seg den utfordrende situasjonen vi har vært igjennom.  

Vi har en utrolig spennende tid i vente nå fremover, og det er en morsom reise for hele Vefsn. Mosjøen har store satsninger innenfor industri, og det er spådd at vi kan bli en verdensledende aktør innenfor hydrogenproduksjon. Vi er også inne i ei svært god utvikling i forhold til reiseliv. Dette gjør at vi må jobbe hardt for å utvikle byen slik at vi klarer å holde fast på de unge, og rekruttere flere tilflyttere. I denne sammenhengen er det motiverende at vi akkurat vant prisen som årets ungdomskommune, noe som betyr at vi klarer å ta vare på de unge som vokser opp her. 
Det er utrolig imponerende at næringslivet har klart å holde koken de to siste årene, og vi ser at det har hatt stor betydning for hele kommunen. Alt det som skjer fremover er et resultat av et samlet folk! Nå håper jeg at folk tar det litt med ro i julestria, og at vi husker på å følge smittevernstiltakene slik at alle kan få en trygg og hyggelig juletid. Vefsn har aldri hatt så mange butikker som vi har nå, og jeg oppfordrer til å ta julehandelen lokalt for å støtte opp om de flinke og hardtarbeidende folkene vi har her.
På nyåret forsetter arbeidet, og vi kommer til å jobbe hardt for å bevare de arbeidsplassene og bedriftene som allerede eksisterer, samtidig som vi legger til rette for nye. Det er også viktig å legge til rette for flere offentlige arbeidsplasser. Sykehuset er en viktig faktor i hele denne ligninga, og det betyr mye for innbyggerne å ha et trygt og tilgjengelig helsetilbud i nærheten. Vi jobber for at Vefsn skal være en god plass å bo utenom arbeidstiden også.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!