Vi har sertifisert personell som har svært lang erfaring fra ulike bransjer

I en hektisk hverdag hvor tempoet stadig skrus opp, blir kravene til kvalitet og kontroll kontinuerlig skjerpet


De forebygger skader og ulykker
 
Skader og ulykker kan koste liv, helse, penger og omdømme. Da er det gull verdt å ha et inspeksjonsselskap som kan kontrollere at kvalitet er i henhold til gitte krav.
Testpartner AS er nå det største og best etablerte inspeksjonsselskapet i Nordland med lokal tilhørighet.

– Vi har sertifisert personell som har svært lang erfaring fra ulike bransjer, sier daglig leder Robert Myrvang.

Og bredden er virkelig stor:
•   Kraftproduksjon
•   Olje og gass
•   Subsea
•   Maritim og havbruk 
•   Infrastruktur 
•   Prosessindustri
 
BREDT SPEKTER - TOPP KVALITET
– Vi kan tilby et bredt spekter innen all relevant kvalitetssikring, kontroll og inspeksjon, sier Myrvang.
Testpartner er NTO-registrert og har et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001 og ISO14001. Selskapet er også en sakkyndig virksomhet med øverste godkjennings område innen kran og løft S1/A1, samt innehar godkjenninger fra DNVGL for sertifiseringer av sveisere og kontroller av skip.
I en hektisk hverdag hvor tempoet stadig skrus opp, blir kravene til kvalitet og kontroll kontinuerlig skjerpet. Det er her Testpartner blir din garantist for at alt blir gjort i henhold til avtaler, krav, lover, forskrifter og spesifikasjoner.
 
HAR KLARE PLANER
Testpartner har et tungt samarbeid med Aker Solutions i Sandnessjøen hvor de jobber med mange større prosjekter og har blitt godt mottatt i bransjen ellers på Helgeland. Aker Solutions er den største kunden og samarbeidspartner for Testpartner og har i stor grad vert med å bidra til at selskapet er der det er i dag. Nå har selskapet åtte ansatte, men vil være 15 ansatte rett over nyttår og har som mål å doble omsetningen fra i fjor i 2021.
– Vi har flere planer for hvordan vi ønsker å vokse og skaffe flere og større kunder, sier Myrvang.


 SAKKYNDIG-BEDRIFT: Testpartner er NTO-registrert og har et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001. Selskapet er en sakkyndig virksomhet og er sertifisert for dette. – Vi kan tilby et bredt spekter innen all relevant kvalitetssikring, kontroll og inspeksjon, sier daglig leder Robert Myrvang.


· Ansetter flere personer i Mosjøen og Mo i Rana samt utvider sine tjenestetilbud og avdelinger.
·       Vi blir leverandør av hydrauliske kraner innen maritim sektor og havbruk.
·       Utvider med inspeksjonstjenester innen vindkraft og leverer mer tjenester offshore.
·       Sertifiserer bedriften ytterligere og utfører en omfattende kompetanseheving av personell noe som er mulig å realisere da det er gitt god støtte og midler fra MON og Nordland fylke.
Testpartner har solid erfaring med Non-Destructive Testing (NDT). Dette er en måte å påvise feil eller svakheter under byggeprosessen eller bruk over tid, uten at dette på noen måte reduserer de fysiske egenskapene til testobjektene. Dette er teknikker som baserer seg på en rekke vitenskaper og teknologier som materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.
 
  ARGUS-BLIKK: Ingen detaljer unnslipper det skarpe blikket til Lars Tverå når han er på visuellinspeksjon og oppfølging av sveiseprosessene.
 
 
EN TRYGG HVERDAG
Gode inspeksjoner og tester er nødvendig for å vite at kvaliteten holder gitte krav, det er en forutsetning for å sikre økonomien i et prosjekt eller produksjon og det ivaretar kravet til kvalitet i alle ledd. Det skaper også sikkerhet for produsent og kunde.
Testpartner har nylig sikret seg topp kompetanse innen inspeksjon og sertifisering av alle typer kraner og arbeidsutstyr som løfteutstyr, trucker, lifter og maskiner samt service og vedlikehold.
– Her handler det om å ha flest mulig bein å stå på, slik at vi hele tiden kan bistå et næringsliv som er i vekst innen mange sektorer, sier Myrvang.
Samt dette med å bygge et ordentlig inspeksjonsmiljø på Helgeland som dekker de fleste behov, og man da slipper å kjøpe slike tjenester fra andre steder i stedet for lokalt er veldig viktig.
 
 
STÅLFOKUS PÅ HMS
Og et selskap som skal sikre at andre bedrifter leverer i henhold til standard og forskrifter, har nødvendigvis et knallhardt fokus på det de selv driver med. Derfor har de utarbeidet følgende krav til sin egen HMS-politikk:
•   Null skader er vårt mål.
•   Skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte.
•   Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
•   Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
•   Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.
 
– Dette oppnår vi ved kontinuerlig forbedring av våre prosesser og system som er etablert.
Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og hele tiden forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring. Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for oss, sier daglig leder Robert Myrvang i Testpartner AS.UTVIDET KOMPETANSE: Testpartner har nå skaffet seg topp kompetanse når det gjelder inspeksjon og kontroll av alle typer kraner. Her er Torstein Aasen i full gang.