Dine medspillere: Staben hos Bedriftspartner sørger for at økonomien er under kontroll. Så kan du konsentrere deg om det du og din bedrift er best på. Bak fra venstre: Ruth Martinsen, Petter Ånes, Toril Solvang, Jørn Clausen og Nina Jensen. I sofaen, fra venstre: Jill Thone Hansen, Karen Anna Amdal og Ragnhild Herring Dahle. Tonje Bjørnsen var ikke tilstede.

Tette bånd gir
gode resultater

Skrevet for bedriftspartner as
20.10.2020 21:36

Solid lokalkunnskap, tett forhold til kundene og tung, faglig kompetanse er sentrale stikkord når du skal velge et regnskapsbyrå.

– Vi kjenner Helgeland og er også til stede i det meste av regionen. Det gjør at vi til enhver tid har fingeren på pulsen, sier daglig leder Jørn Inge Clausen i Bedriftspartner AS.


DIN GODE RÅDGIVER
For i dag er ikke et regnskapsbyrå bare et kontor som holder styr på regnskapet ditt og sørger for at årsoppgjøret blir korrekt. Det handler like mye om å være en rådgiver og sparringspartner som vet nøyaktig hvilke utfordringer nettopp din bedrift og din bransje vil møte i tiden som kommer.

– Endringstakten har økt betydelig og da er det viktig at man hele tiden er på ballen, sier Clausen.

GODT SKODD
Med ni medarbeidere i Mosjøen, seks i Brønnøysund og ni fordelt på Sandnessjøen, Løkta og Nesna er bedriften godt skodd for å betjene markedet. I tillegg har de det faglige ansvaret for Rana Regnskapslag, som er et selskap som håndterer landbrukskunder.

– Vi ser at næringslivet på Helgeland er veldig sammensatt. Våre kunder befinner seg i SMB-markedet og særlig her er det viktig at bedriftene i størst mulig grad kan konsentrere seg om det som er kjernevirksomheten. Så kan vi sørge for trygghet og finansiell oversikt, sier Clausen.

Saken fortsetter under bildet.

EVIG OPTIMIST: – Mosjøen og Helgeland har alt som skal til for å skape ny vekst og nye verdier, mener daglig leder Jørn Inge Clausen i Bedriftspartner AS.t vi til enhver tid har fingeren på pulsen, sier daglig leder Jørn Inge Clausen i Bedriftspartner AS.
TALLENE I SANNTID
Dagens regnskapssystemer er også i all hovedsak skybasert, noe som igjen betyr at kundene får tilgang til data i sanntid. Og man kan når som helst kjøre ut detaljerte og tilpassede rapporter som blir viktige styringsverktøy for den enkelte kunde.
Bedriftspartners medarbeidere brenner for faget og har dessuten et sterkt fokus på å være kontinuerlig oppdatert på alt av nye krav, forskrifter og regul- eringer.

Alt har blitt strengere og det er jo betryggende med tanke på datasikkerhet og hvitvasking. Derfor er det gull verdt for en bedrift å ha en profesjonell samarbeidspartner når det gjelder alt innen økonomi som likviditet, kalkyler, lønnsomhet, soliditet, investering, skatt og avgift og alle de viktige detaljene som avgjør om du har en sunn bedrift eller ikke, påpeker Clausen.

MULIGHETENES REGION

Og er det noe han er hundre prosent overbevist om, så er det at Vefsn og resten av Helgeland har alle muligheter til å skape ny vekst i årene som kommer.

– Reiseliv, marine næringer, grønn kraft og industri tilsier at Helgeland på alle måter er mulighetens region, sier Jørn Clausen.