GRYTÅGA SETTEFISK

Skrevet for GRYTÅGA SETTEFISK
22.12.2020 17:00 - OPPDATERT 24.12.2020 10:51


2019 ble et rekordår for Grytåga Settefisk AS.


Nå skal de satse enda hardere. 

Takket være solid innsats fra de 14 medarbeiderne ble omsetningen løftet fra 80 til 101 millioner kroner. Og resultatet steg fra 15.9 millioner kroner til 24,3 millioner kroner.
Det var i 2006 at ideen om et sette- fiskeanlegg dukket opp. Det var stor etterspørsel i markedet etter settefisk, sier daglig leder Per Kristian Nordøy.

 

EN PERFEKT LOKASJON

Helgeland Kraft hadde bygget et kraftverk i bunnen av Grytå-fjorden, derfor passet det perfekt å bygge et sette- fiskanlegg. For her fikk man god tilgang til vann. Dette er nemlig noe det går mye av. I dag går det ufattelig 50.000 liter i minuttet! En av utfordringene med å ha ferskvann som hoved- kilde, er at den tidvis holder for lav temperatur, noen ganger helt ned i 1 grad. Da hentes det inn saltvann fra fjorden som holder seks grader og det blir en varmeutveksling som til slutt gir de korrekte fire gradene som settefisken trives best i.

SATSER PÅ STØRRE FISK

Opprinnelig ble anlegget dimensjonert for å produsere 3,5 millioner settefisk i året. Nå er selskapet opp i åtte millioner settefisk i året. Disse går ut til seks faste kunder. Nå skal Grytåga utvide driften. Ikke primært i volum, men i størrelse. Når dagens settefisk har en snittvekt på 113 gram skal den i fremtiden ha en vekt på 200 gram.
Dette gjør at fisken trenger mindre tid i merdene, noe som igjen minsker eksponeringen i havet, sier Nordøy.

 

MÅ SKAPE ARBEIDSPLASSER

Dette betyr igjen at bedriften må investere i flere kar. Hittil er det investert rundt 150 millioner kroner i Grytåga-anlegget.
Et stort beløp, men det handler om å skape aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Og oppdrettsnæringen har fortsatt en stort potensial som ikke er hentet ut. Denne næringen er på mange måter limet som holder regionen sammen, det er den som sørger for lys i husene, sier Nordøy. Også oppdrettsnæringen ble rammet av korona- pandemien og et 2020 som ble det helt spesielle året. Restauranter over hele verden stengte dørene og det ble servert betydelig færre flymåltider. Norsk laks havnet i frysedisken til lavere priser.

 

BLÅ FREMTID

Men Nordøy er en nøktern optimist som tror at det hele vil ta seg betydelig opp når en vaksine er på plass og verden begynner å fungere som normalt igjen.
Det vi vet er at nordnorsk laks er svært ettertraktet

Topp arbeidsmiljø: Rebekka Wærstad og lærling Lars Danielsen på jobben de mener er både spennende og utfordrende.

Nøye kontroll: Produksjonen av settefisk krever stor grad av kontroll og nøyaktighet. Her er driftstekniker Jørn Hansen som sjekker verdiene er på korrekt nivå.

Mye å passe på: Tekniker Vegard Sandøy sørger for at alt utstyret til en hver tid er tipp-topp stand.

Store tanker: Disse tankene er siste stopp før fisken går ut til oppdrettsselskapenes merder.