Som kommunens næringsetat jobber MON med alle næringsaktører i kommunen, både store og små

Om du som leser dette har en liten idé du trenger hjelp med er det bare å ta kontakt.


Mosjøen og omegn næringsselskap kf  - en pådriver for vekst og utvikling i Vefsn
Den siste tiden har det vært mye fokus på nye bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen i forbindelse med det grønne skiftet. Tilgjengelig næringsareal og gunstig pris på tilgjengelig grønn kraft gjør det veldig attraktivt å se til nord for større prosjekter. I media kan en få et inntrykk av det er det MON for det meste holder på med. Men det er bare en del av arbeidet som gjøres på kontoret i Fearnleys gate, MON jobber for utvikling og vekst lokalt på ulike måter.

Store og små
Som kommunens næringsetat jobber MON med alle næringsaktører i kommunen, både store og små. MON skal være en tilrettelegger og utvikler, og samtidig bistå med råd og hjelp til de som trenger støtte i en oppstartsfase. Teamet på 6 stk. har kompetanse på mange ulike områder, og terskelen skal være lav for å ta kontakt hvis det er noe man lurer på i forbindelse med oppstart av selskap, offentlige støtteordninger eller annet som er viktig når man skal starte eller endre virksomheten sin. Da er det også viktig at MON kjenner det lokale næringslivet godt, og et konkret tiltak som skal bidra til dette er «Fredagskaffen» - et uformelt treffpunkt i slutten av hver uke mellom MON og stadig flere aktører lokalt. Slike tiltak skal gjøre det enklere å ta kontakt hvis man behøver hjelp med noe.
 
Vefsn kommunes næringsfond
Vefsn kommunes næringsfond forvaltes av MON, og Vefsn næringsfond har fra starten vært et redskap for å støtte utvikling av næringslivet i Vefsn. Fondet brukes i samsvar med Vefsn kommunes næringsplan. Prosjekter som fører til utvikling av arbeidsplasser prioriteres, og det legges også vekt på økt antall arbeidsplasser for kvinner og ungdom. Støtte fra næringsfondet gis som tilskudd, og det kan gis oppstartstilskudd ved bedriftsetablering, investeringstilskudd. Tilskudd til forprosjekt, produktutvikling, planlegging, markedsundersøkelser og markedsføring kan lokale bedrifter også søke om. Mindre opplæringstiltak som normalt ikke finansieres gjennom Innovasjon Norge eller NAV kan også motta støtte.
 
Koronakompensasjon
Det siste året har det totalt kommet 4 statlige kompensasjonsordninger for bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet pandemien. I slike prosesser er det MON som har ansvaret for å håndtere søknader og tildele midler til lokale bedrifter. Totalt har ca. 8 millioner kroner blitt delt ut i kommunen, penger som har vært med på å redde noen aktører fra å måtte legge ned virksomheten sin. Midlene har vært gang blitt utlyst i media, og de ulike utlysningene har hatt konkrete retningslinjer med tanke på fokus på de ulike bransjene som skal prioriteres.
 
Mange oppgaver          
Det er med andre ord mye som skjer, og mange oppgaver å forvalte for MON. Den generelle samfunnsutviklingen står høyt på agendaen, og med ulike virkemidler bidrar næringsetaten på mange felt i Vefsn. Om du som leser dette har en liten idé du trenger hjelp med er det bare å ta kontakt.