Selskapet har allerede nådd budsjettet på 15 millioner for 2021

Testpartner startet opp i 2016 med mål om null skader


En mester på tester
Testpartner startet opp i 2016 med mål om null skader, og med et fokus på trygghet og tillit for kunden. Det er tydelig at de har klart å lykkes med målene for oppdragsmengden vokser og vokser, og i dag teller de 23 ansatte fordelt på tre kontorer i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Testpartner har de siste åren hatt et enormt fokus på kompetanseheving, sertifisering og godkjenning internt i bedriften, slik at de er godt rustet til å ta på seg alle aktuelle oppdrag.
 
Et rekord-år
Selskapet har allerede nådd budsjettet på 15 millioner for 2021, og har dermed knust fjorårets resultat på 9 millioner. Daglig leder Robert Myrvang forteller at det var mye usikkerhet når pandemien var et faktum, men at kundene deres har overlevd, og dermed hatt stort behov for Testpartner sine leveranser.
 -Vai har giret opp et hakk de siste årene slik at vi har kunnet sertifisere og godkjenne personell og selskapet. Det styrker oss slik at vi kan takke ja til alle forespørsler vi får. Det er også tryggere og enklere for kunden å kunne bruke én og samme leverandør på ett oppdrag, i stedet for å leie inn flere ulike aktører. I dag er vi et komplett testsenter som tilbyr tjenester innenfor inspeksjon, sertifisering og testing. Med oss på laget har vi folk som har jobbet flere tiår med materialer og testing i lab, og vi jobber innenfor de aller fleste bransjene.
 
Lokal forankring og kompetanseutvikling
Testpartner har klart å samle folk og selskap på Helgeland som driver på med inspeksjoner, og dermed klart å skape et komplimentert kompetansemiljø som gjør at de kan tilby totalpakker innenfor kvalitetssikring, kontroll og inspeksjon.
I dag er vi bedre rigget for å ta på oss større oppdrag hvor vi kan ha den totale leveransen. Det betyr at kundene våre ikke trenger å lete utenfor Helgeland for å finne leverandører som kan dekke deres behov, og det er noe vi er veldig stolte av. Det er utrolig viktig at vi utvikler og samler kompetansen på Helgeland, slik at vi kan holde på oppdragene og kundene uten at det må hentes inn eksterne leverandører. Det gir en trygghet til kunden, og det fører til vekst i regionen, forteller en stolt Myrvang.
 
Et selskap som skiller seg ut
Veksten har ført til at flere av konkurrentene har fått opp øynene for Testpartner som nasjonal aktør, og det er et godt tegn på at man er på vei i riktig retning. Samtidig opplever Myrvang at bedriften er en attraktiv arbeidsplass for folk.
-Vi opplever at folk sender inn søknader til oss uten at vi har utlyst noen konkrete stillinger. Vi har fått et spennende og utbredt kompetansemiljø her, og det blir lagt merket til. Vi har alt fra sivilingeniører, til krankontrollører og operatører, og vi ser nå på å ansette en ressurs med doktorgrad innenfor materialteknologi. I tillegg til dette har vi nylig tatt over Sintef Norlab, og det blir spennende å sette i gang med aktivitet der. Det er viktig for oss å være oppdatert på de nyeste sertifiseringene og godkjenningene, slik at vi kan tilby de beste tjenestene til våre kunder. Dette oppnår vi ved kontinuerlig forbedring av våre etablerte prosesser og systemer.