SATSER TUNGT PÅ LAKK OG KAROSSERI

Skrevet for FRIISCO
13.01.2021 17:00

Nye eiere, nye lokaler og flere folk. Gode, gamle Friis’co skal gjennom en total «oppussing». Her er kapitalen: Det er medarbeiderne som er den virkelige kapitalen i Friis’co som også skal danne grunnmuren i den nye selskapet. Bak fra venstre: Odd Inge Bekkevold, Roger Bekkavik, Gatis Skerbergs og Kyrre Gjerstad. Foran fra venstre: Lars Erik Solbakken, Anders Fagerjord, Vegard Øyum, Jan Erik Dahlmo og Stig Krogtoft.


Sammen om ny bedrift: Daglig leder i Bilfokus AS, Sverre Storvik, daglig leder i Friisco AS, Kyrre Gjerstad og daglig leder i Hansens Bilverksted AS, Arnt-Magne Vollan er godt fornøyd med det nye samarbeidet. Det er Bilfokus AS, Hansen Bilverksted AS og Intakt AS som har gått sammen og kjøpt opp aksjene i Friis’co. Det betyr at den renommerte bedriften igjen har fått lokale eiere, etter en kort periode med Kristiansund- baserte Ziko inne på eiersiden.

TUSEN KVADRATMETER

Og nå skal det virkelig satses:

Friis`co Bilskadesenter AS / Intakt Bilskade Helgeland AS, vil få 1.000 kvadratmeter å rutte med. De flytter nemlig inn i det gamle avistrykkeriet til Helgelendingen. Dermed er det også rom og muligheter for vekst. Vi ser for oss at vi innen første driftsår har passert 25 mill. i omsetning og økningen vil føre til at vi vil ha behov for å øke arbeidstokken med minst to ansatte, sier Kyrre Gjerstad.

NYTT OG STORT

Friis’co-sjefen blir med på lasset over til den nye bedriften og gleder seg til å bygge nytt og stort. Det er fortsatt personbiler det er bygd opp for, men Friis`co vil nå øke satsningen på reparasjon av bobiler. Vi har i dag et godt samarbeid med Fritidssenteret og ønsker ikke å spise av deres portefølje, men vi vil ta de mindre reparasjonene som vi har spesialisert oss på. Å skifte sider på bilene og større skader på bodelen blir fortsatt deres område. Vi blir mer som et supplement, sier Gjerstad.

VINN-VINN SITUASJON
Det er viktig ikke bare for oss som eier, men også for de ansatte at man kan dra det videre sammen framover. Vi har tro på at dette kan bli veldig bra, sier daglig leder i Bilfokus AS, Sverre Storvik. Nå kan vi ivareta vår kundekrets i mye større grad.

Kvalitet er nøkkelordet her, og gjennom det nye sam- arbeidet kan de nå kvalitetssikre arbeidet enda bedre.
Kvalitet er veldig viktig for oss og vi må sikre at våre kunder får tilbake en like sikker og god bil etter en skade. Friis`co har alltid levert kvalitet, og nå får vi et fint inn- blikk og kan påvirke den biten, sier daglig leder i Hansens Bilverksted AS, Arnt-Magne Vollan.

ELEKTRISK STEMNING
Både vi og Bilfokus har nye el-biler som vi skal levere et høyt antall av fremover, disse bilene krever høy kompetanse i forbindelse med reparasjoner også i forbindelse med skader. Friisco vil være en god samarbeidspartner for oss for å sikre at bilene blir reparert i henhold til fabrikkenes spesifikasjoner.

De tre samarbeidspartnerne ser nå fram til en fruktbar fortsettelse i bransjen.
Nå kan vi ivareta vår kundekrets i mye større grad. For mange er jo bilen det kjæreste de har, avslutter Gjerstad.
HARD KONKURRANSE

Et større og mer moderne verksted vil også bli avgjøren- de for å hevde seg i konkurransen. Dagens biler blir bare mer og mer avanserte og det trengs både topp utstyr og en kontinuerlig spisset kompetanse for å håndtere oppdragene.
I dag er det så mye elektronikk og sensorer i en bil, at selv en tilsynelatende liten skade kan koste 50.000 å reparere, sier Gjerstad.

MÅTTE BARE SI JA

Han hadde egentlig tenkt å trekke seg rolig tilbake etter et langt og intensivt arbeidsliv, men da denne muligheten bød seg, kunne han ikke si nei.
Det er noe helt spesielt å få lov til å bygge opp et lakk- og karosseriverksted fra grunnen av - én gang til. Når dette også skjer i samarbeid med tunge og profesjonelle aktører, så ble nok dette en aldri så liten drøm som ble realisert, konkluderer Kyrre Gjerstad.