Alltid beredt: Marit Øvermo i Din Personalpartner hjelper deg med alt fra akutt «brannslukking» og langsiktige strategiarbeid for din bedrift.

Rett kunnskap -til rett tid

HMS, HR og omstillingsprosesser høres kanskje ut som kompliserte begrep. Men det er dette som fort er forskjellen på fiasko eller suksess for nettopp din bedrift. Og det er her Din Personalpartner er løsningen.


For små og mellomstore bedrifter er det i de fleste tilfeller verken nødvendig eller økonomisk hensiktsmessig å bygge opp en intern «HR og HMS-avdeling».

 


NÅR DU TRENGER DET

Hos oss kan du få den kompetanse du trenger, når du har behov for det, sier daglig leder Marit Øvermo i Din Personalpartner.

På lik linje at med at virksomheten er avhengig av en god regnskapsfører, så er solid kompetanse innen HR og HMS også avgjørende:
Dette er en god investering. Fremtiden starter i dag, ikke i morgen. Det kommer til å bli rift om de beste arbeidstakerne. Disse vil velge attraktive arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø. En god HMS- og HR-strategi handler derfor om å være «etterpåklok», på forhånd, understreker Øvermo.

 


BÆREKRAFT

Hun har merket en endring i etterspørsel de senere årene; stadig flere bedrifter får øynene opp for at dokumentasjon på internt forbedringsarbeid kan bety forskjellen på et tapt og vunnet anbud:
Særlig er etterlevelse og dokumentasjon på bærekraft og grønne løsninger mer og mer vektlagt når en oppdragsgiver skal velge ut en leverandør. Vi bistår kundene våre i å synliggjøre dette.

 


MOT TIL Å GÅ FORAN

Arbeidsmiljø og ledelse har vært en rød tråd i hele Øvermo`s yrkesaktive liv. Så hva er hennes betraktning av god ledelse:
Arbeidstakere i dag er i stor grad selvgående og selvstyrt, og det finnes gode verktøy og arenaer for å avstemme både trivsel og kvalitet i arbeidet. En god leder er en lagspiller, men har også en annen viktig rolle; I ledelse ligger ikke bare en rett men også plikt til å ta beslutninger som bidrar til både en sunn bedriftsøkonomi og gode arbeidsforhold. Ledelse handler også mye om mot til å gå foran, og å skape takhøyde for nye forslag og løsninger, sier Øvermo.

 


RETTIGHETER OG PLIKTER

Hun mener også det er viktig at alle parter forstår at en arbeidsplass er en spesiell arena:

Den omfattes av plikter og rettigheter, og helst i den rekkefølgen. Arbeidslivet har også en juridisk side, der verneombud og tillits- mannsapparat er gode medspillere. Å legge til rette for gode arbeidsforhold og endringsprosesser sammen med de ansatte er en kjerne- oppgave for lederne. Enhver arbeidsplass har også et formål.

Til syvende og sist er det kundene dine som er den øverste sjefen. Det er de som avgjør om du lykkes eller ikke.

 


FINNER ALLTID EN LØSNING

Lang erfaring kombinert med både bred og spisset kompetanse gjør at Din Personalpartners tjenester er etterspurt. Evne til både akutt «brannslukking» og langsiktige strategiarbeid gjør tjenesten relevant. Din Personalpartner tilbyr leveranser som er tilpasset kundenes ulike behov:

  • På timesbasis
  • I prosjekt
  • «Management for hire»
     

 

KVALITET ER FERSKVARE

Enten det er snakk om rekruttering, arbeidsavtaler, sykefravær, sikkerhet, nedbemanning, eller psykososiale utfordringer, så står Marit Øvermo klar til å bistå nettopp din bedrift.

Men kvalitet er ferskvare. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Så; La omstilling ikke bare være vår strategi, men vår kultur! Oppfordrer Marit Øvermo til andre ledere.

 

Les mer om Din Personalpartner her:

https://dinpersonalpartner.no