På vei mot en grønn industripark i verdensklasse

– Helgeland som region har enormt mye å by på. Vi ser at infrastrukturen, som vi allerede har på plass i dag, og den vi er i ferd med å bygge opp, legger til rette for en slik utvikling at vi kan nå målet vårt, forteller en engasjert Arve Ulriksen.


Han brenner for å bygge opp et sterkt utviklings- og innovasjonsmiljø, der strategien er å lokke til seg den nye grønne energien. Det å få realisert den grønne visjonen er viktig for han personlig etter et langt liv i industrien.

– Det er viktig av hensynet til samfunnet, jeg er både far og bestefar og tenker også på kommende slekt. Rapportene fra FNs klimapanel er så alvorlige at det bør vekke noen tankeprosesser. Samtidig har vi fortsatt alle muligheter til å gjøre noe med det uten å snu opp-ned på samfunnet. Det krever strengt tatt bare at vi bruker 2 prosent av verdens BNP på økning i fornybar energi ifølge det internasjonale energibyrået IEA.

Saken fortsetter under bildet.

OPPTATT AV MILJØ: Arve Ulriksen jobber hver dag for å få en grønn industripark i verdensklasse.

Tilfeldig møte

Ulriksen startet sin karriere innen industrien med en sommerjobb som hjelpearbeider på pelletsverketpå Jernverket. Etter en formann gikk god for han, fikk han etter hvert en lærlingestilling og ble fagarbeider.

I denne perioden skjedde møtet som tente en gnist som har fulgt han siden.

– Tilfeldighetene ville ha det til at jeg ble bedt om å bistå en sivilingeniør som hadde ansvaret for et forbedringsprosjekt på Jernverket. Jeg fungerte som en hjelper for han og fikk lov til å følge han rundt. Det åpnet øynene mine for at dette var veldig interessant. Omstilling og endring er noe som har vært et kjennetegn i alt jeg har vært med på etter det.

Jobbet seg opp

Det at Rana gikk inn i en omstillingstid gav han en vekker og gjorde han skolemoden igjen. Han kom inn på sveiseteknisk linje ved Rana Tekniske fagskole og etter to år der fortsatte han på ingeniørstudier i Bergen før han Han studerte i Bergen før han fortsatte videre på NTH, så bar det rett ut i industrien igjen. Her gikk veien fra et grunder selskap, via medisinsk industri før han til slutt kom inn i Elkemsystemet.

– Jeg returnerte til prosessindustrien og var innom ulike verk og hovedkontoret i Oslo der jeg var mye ute i de ulike virksomhetene på oppdrag. Hos Elkem Salten var jeg innom ulike roller før jeg ble verksdirektør der. Jeg hadde en fin tid der før jeg kom tilbake til Rana.

Ulriksen beskriver en travel hverdag, som ofte består i lange dager.

– Først og fremst er jeg en leder for en industribedrift og det er ganske altoppslukende. Så det jeg gjør ut over den tida jeg skal være på jobb, er å jobbe med verv og prosjekter som støtter opp om den utviklingen vi selv ønsker. Så ligger det jo en god del samfunnsengasjement i flere av de vervene jeg innehar.

Ulriksen er så effektiv at selv hytta er strategisk plassert.

Saken fortsetter under bildet.

DETALJBEVISST: Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, selv hytta er strategisk plassert.

– Det er et resultat av hvordan jeg har det på jobb. Det tar meg 30 minutter å kjøre hjemmefra og til hytta. Og det tar meg 30 minutter å kjøre fra hytta og til jobb. Vi hadde jo egentlig et stort ønske om å ha hytte langt ute på kysten, men det ville blitt alt for mye styr altså. Så derfor har vi hytta vår ved Langvatnet i Rana, som er nært alt.

Tilgang på kraft

Å få tak i fornybar energi og ikke minst nok av den er helt essensielt for å lykkes med det grønne skiftet. Akkurat i øyeblikket er det et godt kraftoverskudd i Nordland og på Helgeland, enn så lenge.

– Det overskuddet vil forsvinne ganske raskt. Bare i Mo Industripark alene har vi nok prosjekter til å bruke opp alt kraftoverskuddet i Nord-Norge hvis alt realiseres. Det betyr at hvis det ikke planlegges for at det blir faset inn mer kraft, risikerer vi at det vil bli en betydelig forverring av rammevilkårene. Ikke bare for industri og næringsliv, men også for de private kundene. Så man er nødt til å opprettholde et visst kraftoverskudd til enhver tid, slik at industrien har gode vilkår.

Kan ta over for oljen

Han trekker frem viktigheten av industrien og spesielt den eksportrettede delen av den.

– I et lengre perspektiv vil inntektene til staten gå ned i forbindelse med at oljenæringen på et tidspunkt vil fases ned og etter hvert helt ut. Da er det viktig at noe annet tar over og bringer ferske penger inn i det norske samfunnet, der er eksportrettet industri særdeles viktig. Så vi må fortsette satsningen og det må legges mer til rette for næringa, avslutter han.