NYTT BLIKK PÅ GAMLE INNTRYKK

Skrevet for HELGELAND MUSEUM
26.12.2020 17:00

Helgeland rommer et vell av historier, spennende arkitektur og interessante mennesker. Det vil Helgeland Museum formidle enda sterkere. nye arbeidsbokmetoder med arbeisdgrupper tvers over avdelinger. – Vi er i ansettelsesprosess av ny formidlingsleder på Petter Dass- museet nå og jeg gleder meg over å få inn en ny sparringspartner på digitale formidlingstilbud for Helgeland Museum. Med 18 avdelinger i 18 kommuner, fra Bindal i sør til Rødøy i nord, er det duket for en enestående blanding av kultur-, arkitektur- og naturhistorie.

DET TETTE SAMSPILLET

Helgelendingene har alltid levd i et tett samspill med na- turen enten det var snakk om bygging av bindalsfæringer, sanking av dun på Vega-øyene, fisker-bondens veksling mellom høygaffel og sjark, tømmerdrift i store skoger, samenes reindrift og gruvearbeidernes jakt på verdifull malm, vannkraftens revolusjonære kraft. Helgeland Museum har en visjon om å formidle et sam- funn som endres for framtida – med en bevissthet om fortida. Dette er historier om enkeltpersoner og beretnin- ger om samfunnsomveltende inngrep. Slik som oppdemmingen av Røssvatnet på slutten av50-tallet, noe som avgjørende for at det skulle produseres nok strøm til jernverket på Mo og aluminiumsverket i Mosjøen. Norge skulle gjenreise og brått var det en generasjon fiskere som satte båten i naustet og stemplet inn på fabrikken.

BLIKKET UTENFRA

Så handler det også om få et nytt blikk på gamle inn- trykk. Mari Hypher har nettopp fått tilsagn fra Fritt Ord om støtte til en vandreutstilling som skal reise innom alle museumsavdelingene. Sluttresultatet blir en bok om arkitektur og folk på Helgeland. Dette skal skje i samarbeid med en italiensk fotograf, bosatt i København.– Det er alltid verdifullt å presentere din egen region, sett utenfra. Dette blir et veldig spennende prosjekt, sier Hypher. Museet har også nylig gjennomført en ny dokumentasjon og fotografering av alle avdelingene, hvor den anerkjente fotografen Ketil Born har stått bak kamera. Dette gir oss en verdifull bildebank som vi kan bruke i mange sammenhenger, poengterer Hypher.

FORTID OG NÅTID

Ved siden av utstillinger og arrangementstilbud, jobber museet aktivt med bygningsvern, forskning og publi- seringer. museets arbeidet kan beskrives med de fire F-ene: forvaltning, forskning, formidling og fornying. Vår rolle er både å ivareta det som finnes, formidle historier, men også å stadig finne nye måter å knytte fortid mot nåtid og omvendt, sier Hypher.

NYE KANALER
Vi som mange andre har måttet legge om møtestrukturer og digitalisere, noe som har gjort det lettere for kollegaer som ellers bare så hverandre til samlinger hver tredje måned å ses ukentlig. Vi har brukt teknikken å uttvikle


 

Spektakulært syn: Petter Dass-museet er en arkitektonisk opplevelse i seg selv.

SAMHANDLING OG KUNNSKAP

Jeg tror mange fikk dosen av digitale hjemmesnekrede konserter med lusekofte og lyslenke i stuen på begynnels- en av denne pandemien, vi må evne å engasjere vårt pub- likum og levere noe som åpner opp for mer samhandling og kunnskap.

 

Det er klart at ingenting overgår den ekte mellom- menneskelige kontakten og at utstillinger og arrange- menter oppleves best «LIVE», men jeg er mektig imponert over hvor raskt på banen kulturarrangører tross alt har vært til å finne gode løsninger.
Vi er i gang med flere storsatsninger i regionen Mjaavatn med eget bygningsvernsenter, Forsknings- avdeling for museet, og Lovundbåten med fornyet kyst- kultursenter, samt Arkeologiåret i 2022 med et innholds- rikt og vidspent program.

Foto: KETIL BORN

 
Det er mye spennende i vente når denne krisen er over, men også mye fint å oppleve i mellomtiden som
for eksempel digitalt bokbad om Liv Grannes nylig filmet her på politimestergården. Dette vil etter hvert også bli tilgjengelig på Youtube.