MASSIV OPERASJON: Mosjøen Industriterminal AS håndterer årlig én million tonn gods, og da sier det seg selv at alt må planlegges ned til minste detalj for å oppnå en optimal flyt på terminalen.

Nord-Norges største
container-havn

Skrevet for mosjøen industriterminal as
02.01.2020 19:27

Mosjøen Industriterminal AS er knutepunktet som sørger for en strømlinjeformet formidling av varer inn og ut av havna.

Med over 200 anløp og en million tonn gods i året, er det aktivitet døgnet rundt. 50 høyt kvali­fiserte og faste medarbeidere sørger for at alt forløper knirkefritt.

MASSIV UTFORDRING

– I utgangspunktet handler det om en massiv, logistikkmessig utfordring, sier daglig leder Rune Christoffersen.

Saken fortsetter under bildet.

FLINKE FOLK: – Vi hadde aldri klart dette uten en stab med høyt kvalifiserte og erfarne fagfolk, sier daglig leder Rune Christoffersen.

For godset som skal inn og ut må leveres i tide. Andre selskaper er hundre prosent avhengige av at ting kommer i rett tid. Og skipene må kunne kaste loss på det avtalte tidspunktet for å rekke neste stopp på seilingsplanen.

IDEELL PLASSERING

Så er da også Mosjøen Industriterminal AS ideelt plassert med umiddelbar nærhet til havn, jernbane, E6 og fylkesvei 78 som går ut til helgelandskysten. Bedriften har også investert i moderne utstyr og rår over blant annet en 100 tonns kran og motvekts­trucker.

Saken fortsetter under bildet.

TOPP UTSTYR: Ståle Johansen har full oversikt over hva som skjer fra toppen av den store krana som sørger for en effektiv lasting og lossing.

Industriterminalen jobber tett opp mot Helgeland havn og Alcoa, som er en av de største kundene. Hele tiden handler det om å takle et høyt tempo, samtidig som det er et knallhardt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

PROFESJONELLE PROBLEMLØSERE

– Mange har kalt oss for verdens meste fleksible bedrift, og det tror jeg faktisk ikke er så langt unna sannheten. Vi har en utrolig stab som takler alle utfordringer på strak arm. Problemløsing sitter i ryggmargen på samtlige her.

Saken fortsetter under bildet.

FULL TRUCK: Jan Ove Herring håndterer trucken som henter ut container etter container. På havna er det hele tiden hektisk aktivitet.

Og nettopp medarbeiderne er en avgjørende suksess-faktor. Kompetansen er høy og erfaringen uvurderlig. Dette er noe som hele tiden kommer kundene til gode.

EN GRØNN BEDRIFT

Mosjøen Industriterminal AS, som er en del av Grieg-konsernet, jobber aktivt og fremtidsrettet for å skape en så grønn bedrift som mulig:

– Vi arbeider kontinuerlig med forbedring og innovasjon av våre løsninger i tråd med Nasjonal transportplan. Vi prøver hele tiden å flytte gods fra vei til båt og bane, sier Christoffersen.

Saken fortsetter under bildet.

FLOTT MILJØ: Per Fjellstad stortrives på jobb, her med ansvaret for sugepumpa som henter opp koks og oksid.

Miljøfokuset innebærer også at selskapet har et bevisst forhold til at de kjøper bærekraftig energi og at samtlige medarbeidere føler et personlig ansvar for hele tiden å komme opp med innovative løsninger.

– For oss er det helt avgjørende at de som jobber her, og som vet hvor skoen trykker, kan komme til orde og lansere smarte forslag. Vi har månedlig premiering av det beste forbedringsforslaget fra de ansatte sier Christoffersen.