Næringsprisen for Vefsn kommune 2021

Vi inviterer innbyggerne i Vefsn å komme med forslag til kandidater til næringsprisen for Vefsn kommune 2021 Forslag sendes: [email protected]